Новини

Нови домове за птици съградиха служителите на ЕСО в град Хасково
08.06.2023 г.

11 къщички за птици поставиха служителите на Мрежовия експлоатационен район в Хасково по протежението на велоалеята от светилището „Нимфите на Афродита“ край село Каснаково до манастира „Успение Богородично“ в село Добрич. Инициативата е част от активностите на служителите на ЕСО в рамките на програмата за корпоративна социална отговорност на дружеството. 

Екипът на ЕСО в град Хасково съчета екоинициативата с провеждането на 6-километров поход до тракийското светилище „Нимфите и Афродита“ край село Каснаково и манастира „Успение Богородично“ в село Добрич. Те добавиха още две къщички, които да приютяват птичите семейства, избрали за свой дом двора на административната сграда на мрежовия експлоатационен район на ЕСО в град Хасково.

От незапомнени времена в желанието си да направят добро за природата хората поставят на дърветата къщички за птици. Една обитавана къщичка е повод за радост и удовлетворение на малки и големи. Намирането на подходящи условия за гнездене кара птиците да запазят своите местообитания. Над 60 вида птици избират за свой дом създадените от хората къщички. 

Инициативата на служителите от мрежовия експлоатационен район в Хасково е в съзвучие с политиката на ЕСО за опазването на околната среда и възстановяването на последиците от индустриалната дейност на човека. В подкрепа на ангажираността на електропреносния оператор на България за опазване на биологичното разнообразие е и продължаването на сътрудничеството със сдружението „Българско дружество за защита на птиците“, скрепено с подписания меморандум между двете организации. Целта на сътрудничеството е обединяване на усилията за опазване на защитените видове птици, поставяне на изкуствени гнездилки за ловен сокол на избрани стълбове от енергийната инфраструктура, както и реализиране на съвместни дейности за опазване на птиците и биологичното разнообразие. 

Служителите на мрежовия експлоатационен район на ЕСО в град Пловдив добавиха още една инициатива в подкрепа на корпоративната социална отговорност на дружеството. Те вложиха доброволчески труд за подобряване условията на живот в общинския Център за социална рехабилитация и интеграция към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“. Екипът на пловдивския мрежови експлоатационен район достави и монтира енергоспестяващи осветителни тела в помещенията на социалния комплекс. 

Не закъсняха и думите на признателност от ръководството на Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“. В нарочно писмо до ЕСО директорът на пловдивското социално заведение Нина Дамянова казва: „Оценяваме благотворителния жест на служителите на мрежовия експлоатационен район на ЕСО в град Пловдив като висока социална отговорност и съпричастност към проблемите на българските деца и младежи, които са в неравностойно положение и се нуждаят от подкрепа за осигуряване на достоен и пълноценен живот.“