Новини

Четиридесет дългогодишни служители на ЕСО бяха отличени по повод Деня на енергетика
16.06.2023 г.

Ръководството на Електроенергийния системен оператор отличи 40 служители с дългогодишен принос за развитието на енергийния сектор в България. Церемонията е част от инициативите, с които традиционно се отбелязва Денят на енергетика. 
 

 

Денят на енергетика е професионален празник на всички, обвързали професионалния си път с енергетиката в България и се отбелязва в предпоследната неделя на месец юни от 1967 година насам. 

В ЕСО празникът е повод за професионално признание и отличаване на служителите с дългогодишен принос за развитието на сектора. Думи на благодарност за положените усилия и отдадената работа срещнаха хората, които с труда си повече от 30 години се грижат за сигурността на електропреносната мрежа на страната ни. 

 

 

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев приветства с празника отличените и всички служители с посланието: „Привилегия е да реализираш професионалния си път в стратегическия за икономиката отрасъл. Нашата работа е призвание и изисква отговорен подход, какъвто всеки един от нас влага ежедневно в усилието да гарантираме сигурността на електропреносна мрежа. Настоящето насочва усилията ни към постигане целите на зеления преход към беземисионна енергетика и ни поставя пред качествено нови предизвикателства. Вярвам, че ръководени от професионализма и занапред ще постигаме успехи в отговор на важните задачи.“ 

 

 

Ангелин Цачев не пропусна да отбележи, че цени високо приноса в достиженията на електропреносния оператор на България на всички служители и изтъкна факта, че десетките наградени през 2023 година за дългогодишния си труд в енергетиката са недвусмислено доказателство за отдадеността към професията. 

„Вярвам, че с общи усилия ще продължим да множим успехите си и добрите резултати, посрещайки с опита и професионализма си новите предизвикателства.“, подчерта още в приветствието си изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев.