Новини

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев участва в програмата на третото издание на форума за Зеления преход в страните от Централна и Източна Европа
20.06.2023 г.

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев участва в програмата на третото издание на най-големия форум за Зеления преход в страните от Централна и Източна Европа - GreenTransition, с включване в панела  „Възобновяемата енергия, бъдещето на водорода и новите климатични технологии“.

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев подчерта сериозното предизвикателство, пред коeто са изправени електропреносните оператори на Европа и напомни, че заявленията за изграждане на нови ВЕИ в България вече са достигнали обща мощност от 40 000 MW. Тази тенденция налага предприемането на мерки за адекватно развитие на електропреносната мрежа в цяла Европа, акцентира в изказването си на форума Ангелин Цачев. Той представи проекта на ЕСО за изграждане на допълнителна инфраструктура за максимално ефективно оползотворяване на зелената електроенергия в различните точки на Стария континент.

Идеята на Електроенергийния системен оператор за реализацията на Трансбалкански Адриатически коридор за пренос на зелената електроенергия е представена пред европейската асоциация на електропреносните оператори ENTSO-E и очаква подкрепата на европейските институции. Изграждането на такава допълнителна инфраструктура ще способства ефективното оползотворяване на зелената енергия и преноса ѝ от страните с повишено производство към тези с пиково потребление в съответния часови диапазон.

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев очерта ползите от бъдещата реализация на проекта за изграждане на Трансбалкански Адриатически коридор, който ще доведе до увеличаване капацитета на европейската електропреносна мрежа и ще способства максималното оползотворяване във всички страни членки на ЕС на конкурентни цени на зелената енергия, произведена в различните региони на Стария континент. Човешкият ресурс е в основата на Зеления преход. Без инвестиция в образованието и развитието на кадрите е невъзможно той да се случи, завърши изказването си Ангелин Цачев. 
Конференцията „Зеленият преход в страните от Централна и Източна Европа – енергийна сигурност и свързаност“ – GreenTransition, организирана от медиите www.dir.bg и www.3e-news.net,  се провежда в дните от 20 до 22 юни и поставя във фокуса на дискусиите темите за енергийната сигурност, бъдещето на базовите енергийни мощности, развитието на зелените инфраструктурни проекти и иновациите като ускорител за конкурентоспособност.