Новини

Новият брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ търси отговор как енергетиката ще се превърне в ключа към постигане на зелена европейска икономика
26.06.2023 г.

Юнският брой на списанието на ЕСО „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ по традиция отразява инициативите по повод професионалния празник на ангажираните в енергийния сектор и добавя разговори с равносметка, и експертни становища за процесите, които предстоят.

За приоритетните проекти на ЕСО и напредъка по тяхното изпълнение разговаряме с изпълнителния директор на електропреносния оператор на България – инженер Ангелин Цачев. В интервю с д-р Теодора Пенева от Института за икономически изследвания при БАН търсим реалистичната дата, когато страната ни ще има официално приета от Народното събрание дефиниция за енергийна бедност – отправна точка за обхващане на уязвимите домакинства от мерките за подкрепа след пълната либерализация на пазара на електроенергия. В броя разговаряме и с изпълнителния директор на БНЕБ за новите платформи, които се предлагат с цел осигуряване на прозрачен и недискриминационен пазар на електроенергия.

В рубриката „Експертният капитал на ЕСО“ ви срещаме с ръководителите на два от петте опорни пункта, изградени в изпълнение на проекта на електропреносния оператор за дигитална трансформация на системите за управление на мрежата в условията на нисковъглеродна енергетика. Празничният акцент в броя е професионалният празник на енергетиците, който всяка година през юни месец става повод за равносметка и отличаване на експертите с принос за развитието на стратегическия отрасъл. С признание беше награден и директорът на пренос на електрическа енергия в ЕСО – инженер Валери Ружин, който получи приза „Енергетик на годината“, присъждан традиционно от ББКЕ по повод Деня на енергетика. 

Празникът стана рожден ден и на новия живот на списание „Енергетика“. Вече 4 години с ново име - „Енергетика - Електроенергийни ракурси“ и амбициозно съдържание, списанието на ЕСО се стреми дискусионно и обективно да говори по актуалните теми от сектора. Отзивите на подкрепа и висока оценка от заявявания читателски интерес мотивират да добавим още стойностни години живот на списанието „Енергетика – Електроенергийни ракурси“.