Новини

ЕСО активно се включи в програмата на тазгодишното издание на Енергийния форум на НТСЕБ
03.07.2023 г.

Електроенергийният системен оператор участва в програмата на Енергийния форум 2023 на Научно-техническия съюз на енергетиците в България с представяне на програмата за дигитална трансформация на системите за управление на електропреносната мрежа в условията на нисковъглеродна енергетика. До момента в изпълнение на мерките по проекта ЕСО е инвестирал над 130 млн. лв. В експлоатация са пет опорни пункта в цялата страна, от които автоматизирано вече се управляват 150 подстанции. До края на 2024 г. e планирано всичките 265 подстанции на ЕСО да се управляват дистанционно от опорен пункт. 

 

 

Други акценти в програмата на тазгодишното издание на Енергийния форум на НТСЕБ бяха и трите общоевропейски платформи за обмен на балансираща енергия, в които ЕСО участва, както и проектът TRINITY от програмата на ЕС „Хоризонт 2020“ за изграждане на софтуерни платформи за осигуряване на интерактивна комуникация на търговията на електрическа енергия в страните от Югоизточна Европа.

 

 

Участниците в Енергийния форум на НТСЕБ получиха и избрани броеве на списанието на ЕСО - „Енергетика-Електроенергийни ракурси“, реализирано през отминалите 4 години.