Новини

ЕСО посрещна студенти от Египет, които са на обучение в Електроразпределителни мрежи Запад
31.07.2023 г.

Електроенергийният системен оператор откликна на молбата на Електроразпределителни мрежи Запад и отвори вратите на подстанция 400 kV „Столник“ на дружеството за група студенти от Каирския университет в Египет. Визитата е в рамките на програмата „Училище за енергетици“ на ЕСО, която цели да привлече млади кадри в сферата на енергетиката. 

 

 

Бъдещите електроинженери от Кайро са на посещение в Техническия учебен център на Електроразпределителни мрежи Запад, а целта на обучението им включва запознаване с начина на работа на електроенергийната система на България. Визитата на групата студенти от Египет в подстанция 400 kV„Столник“ на Електроенергийния системен оператор добави още познания за бъдещите експерти. Инженер Христо Илчев от мрежовия експлоатационен район София област на ЕСО запозна чуждестранните суденти с основните принципи в работата на електропреносната система на страната ни, с историята и дейността на Електроенергийния системен оператор на България.

 

 

В посещението на подстанция 400 kV„Столник“ се включиха и стажанти на Електроенергийния системен оператор. Младите колеги обмениха опит и обсъдиха възможностите за реализация в сектора в България и Египет. 

Стажантската програма на Електроенергийния системен оператор привлича студенти от различни специалности и университети, както от България, така и от чужбина, и предоставя възможност на младите специалисти да придобият практически опит и да усъвършенстват уменията си. 


 

През месец юли в рамките на програмата на ЕСО „Училище за енергетици“ се проведе още една инициатива в подкрепа професионалното образование в областта на електротехниката. Плевенският мрежови експлоатационен район на ЕСО организира посещение в подстанция 220/110 kV „Плевен 1“ за учениците от средно училище „Св.Климент Охридски“ в град Сухиндол. Учениците от специалност „Електромонтьор на ел. машини и апарати“ посетиха откритите и закритите разпределителни уредби на подстанцията и се запознаха с механизма на работа на основните съоръжения.

Инициативите добавиха още усилия към стремежа на ЕСО и програмата „Училище за енергетици“ на дружеството за подкрепа професионалното образование и привличане на даровити младежи с изявен интерес към реализация в енергийния сектор.