Новини

Служителите на ЕСО в град Силистра в помощ на обитателите на Центъра за настаняване от семеен тип в село Айдемир
15.08.2023 г.

Служителите на Електроенергийния системен оператор продължават да бъдат пример за добри дела с инициативите в подкрепа на социално уязвимите групи от нашето общество.
Екипът на русенския мрежови експлоатационен район на ЕСО в град Силистра организира благотворителна акция за безвъзмездно даряване на хранителни продукти на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания в силистренското село Айдемир. 

 

 

Подпомагането на социалните институции е изключително важно, защото именно те осигуряват на нуждаещите се среда на живот, близка до семейната, предоставяйки им условия за достоен и независим живот. 

 

 

Инициативата е част от програмата на ЕСО за корпоративна социална отговорност, която стимулира доброволчеството и активното участие в различни каузи за подкрепа на социално уязвимите групи, на хората в неравностойно положение и облагородяване на градската среда в общините на България.