Новини

България се присъедини към инициативата за пазарно обединение „Западни Балкани 6“
17.05.2017 г.

Електроенергийният системен оператор, Българска независима енергийна борса и КЕВР се присъединиха към инициативата за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар за ден напред в регион „Югоизточна Европа“.

По този повод директорът на Секретариата на Енергийната общност г-н Янез Копач заяви: “Единствено координираният подход към пазарното обединение в Югоизточна Европа ще осигури нужната ликвидност за поддържане на конкурентен и ефективен пазар в полза на енергийните потребители. Изключително сме благодарни за сътрудничеството на нашите партньори от ЕС и сърдечно приветстваме новоприсъединилите се членове. Тяхното участие е от ключово значение за постигането на действително интегриран енергиен пазар в Югоизточна Европа”.

Държавите от регион „Югоизточна Европа“, т.н „Западни Балкани 6“, които не са членки на ЕС: Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Косово, подписаха през 2016 година Меморандум за сътрудничество за координирани действия по интегриране на електроенергийните си пазари. За да бъде ефективен този процеса в региона, държавите с общи граници със „Западни Балкани 6“, които са членки на ЕС – България, Румъния, Гърция, Хърватска и Унгария, бяха приканени да се присъединят към Меморандума.

“Присъединяването на държавите-членки на ЕС към Меморандума за сътрудничество между „Западни Балкани 6“ , ще подобри планирането, сътрудничеството в експлоатацията на електроенергийните системи и развитието на пазарите в Югоизточна Европа. Тази инициатива ще насърчи конкуренцията и ефективната трансгранична търговия в региона. Оценяваме готовността на всички участници за ускоряване на процесите на пазарно обединение в Югоизточна Европа, особено след предприетите стъпки на равнище ЕС” . Така ЕСО ЕАД коментира ползите от присъединяването на България към инициативата за пазарно обединение.