Новини

Служителите на Електроенергийния системен оператор в София засадиха гора от явор в село Бусманци
23.10.2023 г.

Близо 100 фиданки явор ще израснат в село Бусманци, район Искър, засадени от  служителите на Централно управление и Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор и техните деца. С много ентусиазъм и вълнение доброволците от ЕСО и ръководството на дружеството положиха началото на новата гора от явор, която да извие зелен пояс край реката и да пречиства въздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

Засажданията добавят още към „Новата гора на София“ в подкрепа на екологичните инициативи за облагородяване на градската среда. Увлечени от ентусиазма на служителите на Електроенергийния системен оператор на помощ се притече младо семейство, което живее в непосредствена близост до мястото на новата гора. Дарина и Бранимир се включиха в засаждането на дръвчетата и не спестиха благодарността си за усилията, които ще направят по-зелено и чисто мястото до дома им.

 

 

 

 

 

 

Яворовата гора в село Бусманци, район Искър на София е поредната инициатива в изпълнение на политиката за корпоративна социална отговорност на ЕСО. Обществената признателност, която среща доброволчеството, мотивира служителите на Електроенергийния системен оператор да продължават да се включват в благотворителни каузи и занапред.