Новини

Електропреносната мрежа, стопанисвана от ЕСО, е в готовност за работа през есенно-зимния период
17.11.2023 г.

Електроенергийният системен оператор реализира през 2023 година ремонтни и рехабилитационни дейности на обща стойност от над 32 млн. лв. за гарантиране безаварийната работа на съоръженията на дружеството през есенно-зимния период.

Направен е обход на 27 хиляди километра електропроводни линии, прочистени са просеките на близо 300 електропровода на територия от над 6500 декара. Подменени са над 800 километра мълниезащитни въжета на въздушните линии, стопанисвани от ЕСО.

Автомобилният парк също е приведен в пълна готовност за зимата.  Осигурена е високопроходима техника. Дружеството разполага и с 10 машини със специално предназначение (УТВ),  4 високопроходими автокрана, 50 автовишки с повишена проходимост, 250 високопроходими автомобила. Мобилните екипи  са оборудвани с всички необходими комуникационни средства за обмен на информация, както и с инструменти, резервни материали и облекло за работа при специфични зимни условия.

Електроенергийният системен оператор продължава работата по изпълнението на три мащабни проекта за разширяване и развитие на електропреносната мрежа в отговор на растящия инвеститорски интерес към изграждане на нови ВЕИ и за постигане целите за декарбонизация на енергетиката.

През 2023 година Електроенергийният системен оператор реализира и инвестиции в размер на 180 млн. лв. за модернизиране на електропреносната мрежа. Съществен напредък бележи изпълнението на проекта за дигиталната трансформация и автоматизирано управление на подстанциите 110/20 kV на дружеството с цел увеличаване на капацитета на мрежата за интегриране на нови ВЕИ мощности. До момента ЕСО е инвестирал 150 млн. лева от предвидените 611 млн. лева по НПВУ. С вложените средства са изградени  и въведени в експлоатация пет опорни пункта в цялата страна, от които автоматизирано вече се управляват 230 подстанции. До края на 2024 г. е планирано всичките подстанции на ЕСО да се управляват дистанционно от опорен пункт. 

 

 

Електроенергийният системен оператор извършва мащабна реконструкция на близо 1000 километра електропроводни линии 110 kV. Финализирана е реконструкцията на откритите разпределителни уредби 110/20 kV в подстанции „Търговище 2“, „Ален мак“ в Благоевград, „Пауталия“ в Кюстендил,  „Попинци“ в Пазарджик и в подстанции Велинград, Хисар, Ловеч и Лазур във Варна.  Продължават дейностите по реконструкция на откритите разпределителни уредби 110/20 kV в подстанции Луковит, Провадия, Дулово, Кресна, Брезник, Сливен-индустрия, Искър- индустрия в столицата. 

Изградена е нова подстанция 110/20 kV “Обзор“. За присъединяването на подстанцията към електропреносната система е изградена нова въздушна линия 110 kV. Новоизградени са още двоен електропровод 110kV Варна север - Каварна /Батово - Кичево/ и въздушна линия 110 kV от подстанция Курило до подстанция Металургична в Софийска област.

Извършва се мащабна реконструкция на 966 километра електропроводни линии, чрез трансформацията им от ниво на напрежение 220 kV към 400 kV, както и изграждане на нови уредби 400 kV в близост до съществуващите подстанциите на ЕСО. Реализацията на проекта е предвидено да приключи през 2030 година.