Новини

ЕСО представи възможностите на стажантската програма на дружеството пред студентите от базата в Смолян на Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет
05.12.2023 г.

ЕСО добави още две споразумения с професионални училища към амбициозната програма на дружеството „Училище за енергетици“. 
В Смолян представители на Електроенергийния системен оператор се срещнаха с преподаватели и студенти от базата в града на Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Πaиcий Xилeндapcĸи, за да ги запознаят с възможностите за практическо обучение в структурите на дружеството. 

 

 

 

Ръководителят на отдела на ЕСО в Смолян инж. Здравко Шехов представи дейността на оператора, а експертът по човешки ресурси Димитрина Александрова запозна присъстващите студенти със стажантските и стипендиантски програми, в рамките на които бъдещите специалисти могат да надградят теоретичните си познания в реална работна среда. 

 

 

В рамките на срещата е постигната договорка със заместник-декана на факултета доцент Слави Любомиров за подписване на споразумение за сътрудничество между ЕСО и висшето учебно заведение в родопския град за подпомагане на практическото обучение на бъдещите електроинженери в обектите на електропреносния оператор. Пред аудиторията той изтъкна, че благодарение на партньорството между ЕСО и Физико-технологичния факултет студентите надграждат своите умения. „Нашата обща цел е да задържим младите хора в Смоленския регион като им осигурим кариерно развитие и възможности за професионална реализация.“, допълни още на срещата доцент Слави Любомиров.  

 

 

Към стремежа за подпомагане на практическото обучение на бъдещите електроинженери ЕСО добави среща и с ръководството на професионалната гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" в град Смолян. С директора на средното училище инженер Пламенка Вягова е договорено сътрудничество в областта на дуалното обучение на възпитаниците на професионалната гимназия.
Целта на амбициозната програма на ЕСО „Училище за енергетици“ е задълбочено сътрудничество със средните и висши технически учебни заведения в цялата страна за подпомагане на практическото обучение на подрастващите с изявен интерес към професионална реализация в областта на енергетиката.  В този процес дружеството разчита на над 110 обучени ментори, които активно работят със стажантите, избрали ЕСО за място, където да приложат теоретичните си познания в обектите от електропреносната система на България.