Новини

ЕСО представи плановете за развитие на електропреносната мрежа в отговор на целите на зеления преход на българския павилион на климатичната конференция COP28 в Дубай
05.12.2023 г.

ЕСО представи визията на оператора за изграждане на електропреносен коридор за споделено използване на зелената енергия между страните от Северозападна и Югоизточна Европа в рамките на програмата на българския павилион на Конференцията на страните по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата COP28 в Дубай.

 

 

По време на панела „Предизвикателства и възможности на зеления преход“ директорът на Централно диспечерско управление на електропреносния оператор на България – Димитър Зарчев разгърна в подробности инициативата на ЕСО за изграждане на допълнителна европейска електропреносна инфраструктура за споделяне на зелената електроенергия. 
Реализацията на идеята на ЕСО за изграждане на енергиен коридор ще обезпечи максимално ефективно оползотворяване на зелената електроенергия и преноса ѝ от страните с повишено производство към тези с пиково потребление в съответния часови диапазон. Проектът за споделяне на зелената електроенергия е средство за посрещане на децентрализацията при създаването на множество малки производствени мощности, което е предизвикателство за електропреносните мрежи в цяла Европа. 

 

 

 

Изграждането на допълнителната европейска инфраструктура ще способства изпълнението на целите за утрояване възобновяемите енергийни източници до 2030 година и гарантиране на потреблението на произведената електроенергия от тях в страните от Континентална Европа.  Европейският енергиен коридор ще допринесе и за  устойчивото, и балансирано управление на свързаните в общ пазар електроенергийни системи на Стария континент.
Европейските електропреносни оператори подкрепят необходимостта от създаване на електроенергийни коридори между страните от северната и южната части на Европа за облекчаване процеса на присъединяване на новите ВЕИ мощности заедно с гарантиране сигурността на доставките на електроенергия за всички потребители. 
Ускореното интегриране на възобновяемите енергийни източници изисква изграждането на необходимата електропреносна инфраструктура за осигуряване на балансираното функциониране на европейската енергийна система, успоредно с прилагането на широкообхватна технология за съхранение на електроенергия в големи количества за продължителен времеви диапазон.
В рамките на панела българският електропреносен оператор представи и мащабната инвестиционна програма на компанията, целяща развитие на мрежата и увеличаване на преносните способности за безпрепятственото интегриране на новоизграждащите се ВЕИ мощности, както и гарантиране на стабилното функциониране на електроенергийната система.