Новини

ЕСО партньор в проекта iDesignRES по програмата „Хоризонт Европа“ за интегрирано моделиране на енергийната система за планирано разгръщане на ВЕИ
13.12.2023 г.

Електроенергийният системен оператор се включи в проекта iDesignRES по програмата „Хоризонт Европа“, насочен към разработване на набор от инструменти за оперативно планиране на енергийните системи на общоевропейско ниво с цел оптимизиране и модернизиране на инфраструктурата за осигуряване интегрирането на енергията от възобновяеми източници. 
В продължение на 4 години ЕСО в партньорство с 22 научни организации и компании от 12 държави ще работят върху инструментариум с отворен код за интегрирано моделиране на компонентите на енергийната система за планирано разгръщане на възобновяемите енергийни източници на регионално, национално и европейско равнище. В консорциума участват научни организации и компании от България, Норвегия, Гърция, Испания, Австрия, Германия, Франция, Нидерландия, Дания, Швейцария, Италия и Украйна. 
Проектът iDesignRES по програмата „Хоризонт Европа“ се финансира от Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда- CINEA, с координатор Норвежкия университет за наука и технологии (NTNU). 
Проектът iDesignRES  ще стъпи на пет реални области за демонстрация и валидиране на инструментите  - два макрорегиона - Северно море и Югоизточна Европа - България и Гърция, два индустриални клъстера - Баската автономия и Ломбардия и едно приложение за разширение на енергийна инфраструктура в Украйна. Разработваният инструментариум ще предостави възможност на публичните органи и мрежовите оператори изцяло онлайн да проектират системи за възобновяема енергия. 
Повече информация за проекта iDesignRES ще откриете на интернет страницата на ЕСО в секция „Проекти и инициатива“ на адрес: ESO.BG - Електроенергиен Системен Оператор.