Новини

ЕСО с отличие от БЕМФ за решителен принос в устойчивото осигуряване на енергийната сигурност на страната
19.12.2023 г.

Българският енергиен и минен форум връчи годишните си награди за постижения в енергетиката и минното дело. Електроенергийният системен оператор получи отличието в категорията „Принос към енергийната сигурност“ за устойчивото и балансирано управление на електроенергийната система на страната.

 

 

Заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов връчи наградата на изпълнителния директор на ЕСО Ангелин Цачев с думи на висока оценка за ключовата роля на ЕСО за балансираното управление на електроенергийната система в условия на растящ дял на електропроизводството от възобновяеми енергийни мощности.

 

 

При получаването на отличието изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев подчерта усилията вложени от електропреносния оператор на България през последните години за развитие и модернизиране на мрежата, за да може тя да отговори на съвременните тенденции и процеси за декарбонизация и трансформация към нискоемисионна енергетика.

 

 

Годишните награди на БЕМФ през 2023-та се присъждат в 9 категории, а победителите се излъчват от 11-членно жури в състав от доказани експерти в областта на енергетиката, общественици и журналисти.

 

 

Сред отличените през 2023 година се наредиха министърът на енергетиката Румен Радев за професионализъм в провеждането на нова енергийна политика и енергийните компании АЕЦ „Козлодуй“ – с първа награда в категорията „Успешна програма за диверсификация“, "Ай Си Джи Би" (ICGB) за завършване и успешно въвеждане в експлоатация на газовата връзка България – Гърция, ТЕЦ „AES Марица Изток 1“ за прилагането на иновативни решения във въглищната енергетика. 

 

 

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев връчи наградата на компанията, откроена на първо място в категорията „Новатор в търговията с електроенергия“.  Отличието се присъжда на EVN България за пионерството на дружеството в прилагането на роботизирана търговия на електроенергия на БНЕБ.