Новини

ЕСО ЕАД отбелязва Деня на енергетика в 10-та година от създаването на дружеството
15.06.2017 г.

През 2017 година Електроенергийният системен оператор чества 10 години от обособяването му в самостоятелно търговско дружество. Традиционното награждаване на дългогодишните служители на дружеството по повод Деня на енергетика премина под знака на юбилея. 59 служители на Електроенергийния системен оператор бяха удостоени с грамоти и плакети за дългогодишния им принос в енергийния сектор. Сред ветераните тази година е и директорът на Централно диспечерско управление- Пламен Герджиков.
Изпълнителният директор на дружеството г-н Иван Йотов приветства отличените служители за професионализма и коректността в работата през отдадените повече от 30 години труд в енергетиката.ЕСО организира множество инициативи във връзка с юбилея на дружеството. В сградата на централно управление е подредена постоянна експозиция с фотоси на обекти и съоръжения на дружеството, които илюстрират възлови и системни подстанции, вътрешни и междусистемни електропроводи, които гарантират и обезпечават безпроблемното електрозахранване на страната.По повод годишнината на дружеството беше подготвено юбилейното книжно издание. Книгата е със заглавие-мотото на 10-гоишнитата- „Десетилетия на предизвикателства и постижения“. Изявени дългогодишни служители на дружеството оказаха незаменима експертна помощ за нейната подготовка. Консултанти на изданието са Божидар Павлов , Мирчо Божков, Ивайло Димитров, Симеон Симеонов, Невян Пеловски, Бойко Човиков, Митю Христозов, както и експертите от Електроенергийния пазар. Съдържанието на книгата хронологично обхваща дългата предистория на значими събития и усиления труд на много хора, отговорно ангажирани в енергетиката, наследеното, както и успешно награденото от ЕСО през 10-те години живот на самостоятелно търговско дружество.
Ръководството на ЕСО инициира и стипендиантска програма за младежи с интереси в областта на енергетиката, които след това да приложат наученото в структурата на ЕСО.

В началото на 2007 година, в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Директива 2003/54 на Европейския съюз, Електроенергийният системен оператор е обособен в самостоятелно търговско дружество. Така заживява собствен живот като наследник на предприятие „Мрежи високо напрежение“- София.
Дружеството получава лиценз за срок от 35 години, издаден с Решение № Р-052 от 28.12.2006 година от ДКЕВР.