Новини

ЕСО регистрира първия ВЕИ производители като доставчик на балансиращи услуги
18.01.2024 г.

ЕСО регистрира, след успешно проведени преквалификационни тестове, първия ВЕИ производител за доставчик на балансиращи услуги за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности. Фотоволтаичната централа, регистриран за доставчик на балансиращи услуги, е с обща инсталирана мощност от 28 MW. 
Предстои да бъде подписан договор за доставка на балансиращи услуги с още един ВЕИ производител с инсталирана мощност от 150 MW, преминал успешно преквалификационен тест за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности. 
До края на месец февруари ще бъдат проведен преквалифакационни тестове с още две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност от 172,5 MW за регистрацията им като доставчици на балансиращи услуги. 
Регистрацията на ВЕИ производителите за доставчици на балансиращи услуги ще осигури на Електроенергийния системен оператор повече разполагаеми резервни мощности. Те ще спомогнат за балансиране на електроенергийната система както в периоди на излишък, така и в периоди на недостиг при отпадане на големи конвенционални мощности, когато е наличен достатъчен първичен енергиен ресурс във ВЕИ за балансиране в двете посоки спрямо търговския им график.