Новини

ЕСО и електропреносните оператори на Гърция и Румъния обсъдиха бъдещи инициативи за реализиране на съвместни ВЕИ проекти в Югоизточна Европа
21.01.2024 г.

 

 

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев обсъди с колегите си от електропреносните оператори на Гърция и Румъния конкретни стъпки за изпълнение на договорените инициативи за съвместно развитие на ВЕИ проекти в Югоизточна Европа.

В присъствието на еврокомисаря по енергетика Кадри Симсън и директора на генерална дирекция Енергетика в ЕК Дите Юл Йоргенсен енергийните министри на България, Гърция и Румъния подписаха тристранна декларация за съвместна инициатива за проучване, развитие и устойчиво използване на офшорния вятърен потенциал в Черно и Егейско море и за създаване на регионален клъстер за производство на водород от възобновяеми енергийни източници. Правителствата, електропреносните оператори и индустрията на България, Гърция и Румъния ще разработват тристранни проекти за широкото оползотворяване на възобновяемата енергия и интегрирането й в системи за производството на водород.

Регионален клъстер за производство на водород от ВЕИ ще разработва съвместни проекти в Югоизточна Европа за изграждане на система за производство на нискоемисионен и възобновяем водород и за развитието на специална водородна инфраструктура.

Декларацията, подписана от енергийните министри на България, Гърция и Румъния, предвижда и разработването на трансгранична инфраструктура от зарядни станции за електрически превозни средства.

Целта на съвместните инициативи между трите страни е в максимална степен да бъде оползотворен потенциалът на възобновяемата енергия за постигане целите за климатична неутралност на европейската икономика.

 

 

 

ЕСО и гръцкият електропреносен оператор IPTO, в рамките на срещата на високо равнище за свързаност на държавите от Централна и Югоизточна Европа, обявиха и подписания между двете страни меморандум за сътрудничество и използване на междусистемната свързаност между България и Гърция за обмен на данни и телекомуникационни услуги. Предстои ЕСО да подпише документ за сътрудничество в областта на телекомуникационните услуги и с румънския електропреносен оператор Transelectrica.

 

 

По време на срещата на енергийните министри в Гърция беше отчетено огромното значение на междусистемната свързаност за постигане целите на зеления преход. Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев и неговият колега от гръцкия електропреносен оператор IPTO Манос Манусакис отбелязаха официално въвеждане в експлоатация през лятото на 2023 г. на междусистемния електропровод 400 kV Марица Изток - Неа Санта. Еврокомисарят по енергетика Кадри Симсън и енергийните министри на България и Гърция отчетоха значението на новата междусистемна връзка за увеличаване на преносния капацитет на българо-гръцка граница и осигуряване на конкурентни условия за участниците на общия европейски пазар.