Новини

„По пътя в зелената посока“ - първият за 2024 г. брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“
21.02.2024 г.

Първият за 2024 година брой на списанието на ЕСО „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ търси експертната оценка на специалистите за постигане на зелените цели. В изданието ще прочетете разговорите с евродепутата Цветелина Пенкова и със заместник-председателя на Българския енергиен и минен форум Антон Иванов за конкретните стъпки, предприети от държавата, за разгръщане на ядрената енергетика у нас, както и за напредъка по изготвянето на Енергийната стратегия и актуализацията на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата. Броят се допитва до науката и академичните умове как да бъде извървян пътят в зелената посока. Изданието поглежда към опита, трупан 75 години от Централна енергоремонтна база, в ремонта и поддръжката на електрически съоръжение, за да се поздрави днес като модерно предприятие, макар и най-старото на Балканския полуостров.
На страниците си броят говори и за постиженията на Електроенергийния системен оператор за развитие на електропреносната мрежа, за да се осигурят необходимите преносни способности за интегриране на новите генериращи мощности и на растящия брой новоизграждащи се ВЕИ. 
Рубриката „Експертният капитал на ЕСО“ отделя специално внимание на безопасните и здравословни условия на труд и дава думата на двама експерти в областта, които с труда си допринасят да не бъдат допускани трудови инциденти в компанията.
В края на броя намира място благотворството, сътворено от служителите на ЕСО. А рубриката „С грижа за природата“ разказва за инициативата на ЕСО, БДЗП  и „Зелени Балкани“, изпълнена с надеждата ловният сокол да се завърне в България.