Новини

Генералният директор „Енергетика“ на ЕК се запозна с изпълнението на проекта на ЕСО за дигитална трансформация на електропреносната мрежа
27.02.2024 г.

По време на визитата си в България ръководителят на Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК – Дите Юл Йоргенсен посети Централно диспечерско управление на ЕСО и една от подстанциите на дружеството - „Искър Индустрия“ 110/20/6 kV, която е напълно автоматизирана и се управлява дистанционно от опорен пункт.


Проектът за дигиталната трансформация и автоматизирано управление на подстанциите 110/20 kV на дружеството е част от НПВУ, с общ бюджет от 611 млн. лв., 370 млн. лв. от които са съфинансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост. Целта на инвестицията е увеличаване на капацитета на мрежата за интегриране на новоизграждащите се ВЕИ мощности. В изпълнение на проекта ЕСО модернизира пет опорни пункта в цялата страна за дистанционно управление и приключва автоматизацията на подстанциите 110 kV/Ср.Н на електропреносния оператор. 

Подстанция „Искър индустрия“ 110/20/6 kV е една от напълно автоматизираните подстанции в рамките на проекта, която се управлява дистанционно от опорния пункт в София. Размерът на инвестицията достига близо 3 млн. 560 хиляди лева. Със средствата ЕСО е изпълнило дейности по въвеждане на системите за автоматизирано управление на подстанцията и пълна реконструкция на откритата разпределителна уредба с осигуряване на възможност за нейното разширение предвид развитието на района.


При посещението си в Централно диспечерско управление на ЕСО ръководителят на Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК – Дите Юл Йоргенсен беше запозната от министъра на енергетиката Румен Радев с проектите, които изпълнява ЕСО, за развитие на електропреносната мрежа и увеличаване на нейните преносни възможности в отговор на целите на зеления преход и осигуряване интеграцията на новоизграждащите се ВЕИ мощности. В делегацията участваха и заместник-министърът Красимир Ненов и изпълнителният директор на БЕХ Иван Андреев.  Директорът на Централно диспечерско управление на ЕСО Димитър Зарчев посочи очакванията през 2024 г. към мрежата да бъдат присъединени още 1500 MW нови ВЕИ централи, с които общата мощност на инсталираните фотоволтаични централи ще достигне 4500 MW. Междусистемната свързаност и интеграцията на България към общия европейски електроенергиен пазар са гаранция за оползотворяването на тази енергия, чрез търгуването ѝ на свободния пазар, което помага за балансирането на електроенергийната система на страната, подчерта Димитър Зарчев. Той запозна ръководителя на Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК – Дите Юл Йоргенсен и с платформите на ЕСО за предоставяне на балансиращи услуги за регулиране на честотата и обменните мощности, към които вече са регистрирани и ВЕИ производители.