Новини

С възможностите за кариерна реализация в ЕСО се запознаха студенти от пловдивския филиал на Техническия университет в София
01.03.2024 г.

Експерти от Мрежовия експлоатационен район на ЕСО в Пловдив представиха пред студентите от 2-ри и 3-ти курсове в специалност „Електротехника“ на пловдивския филиал на ТУ-София перспективите за реализация и кариерно развитие в електропреносния оператор на България. 
Димитър Ставрев от отдел „Релейна защита и автоматика“  в МЕР Пловдив запозна студентите със спецификата на работа в неговата сфера и новостите в електроенергийния сектор.  
Златка Илиева - експерт „Човешки ресурси“ в МЕР Пловдив представи възможностите за практическо обучение в структурите на електропреносния оператор, които предоставят стажантската и стипендиантската програми на ЕСО.

Особено интересна за бъдещите енергетици се оказа срещата с възпитаника на пловдивския филиал на ТУ-София Георги Папардов, който от две години е част от екипа на Електроенергийния системен оператор. Той сподели с по-младите си колеги естеството на работата си и своя път на развитие в компанията. 
Срещата със студентите от специалност „Електротехника“ във филиала на ТУ-София в града под тепетата е част от програмата на ЕСО „Училище за енергетици“, която вече четири години провокира интереса на младите кадри в областта на енергетиката. В рамките на програмата Електроенергийният системен оператор си сътрудничи със средните и висши технически учебни заведения в цялата страна за подкрепа практическото обучение на бъдещите специалисти в енергетиката. 

За учениците от средните професионални училища ЕСО предлага дуална форма на обучение, а за студентите - стажантска и стипендиантска програма. В този процес дружеството разчита на над 110 обучени ментори, които активно работят със стажантите, избрали ЕСО за място, където да приложат и надградят теоретичните си познания.