Новини

Федерацията на научно-техническите съюзи в България присъди „Златна значка“ на Константин Палев от ЕСО
29.03.2024 г.

Федерацията на научно-техническите съюзи в България удостои със „Златна значка“ 27-годишния служител на ЕСО Константин Палев. Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев връчи отличието на инженера - електроник в Териториално диспечерско управление Запад. Наградата „Златна значка“ се присъжда за принос и заслуги към работата на Научно-техническия съюз на енергетиците в България и Федерацията.

Константин Палев работи в сферата на електроенергетиката от три години. През 2021 година завършва със златен медал висшето си образование в Техническия университет в град София в специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“. През 2020 година Константин Палев става част от екипа на Електроенергийния системен оператор като инженер - пренос на електрическа енергия към Мрежовия експлоатационен район - София град в сектор „Релейна защита“. През следващата година, след дипломирането си като магистър, продължава професионалното си развитие на длъжността „инженер - електроник“ в отдел Оперативно-информационни системи към Териториално диспечерско управление Запад на ЕСО. 
При връчването на отличието на младия инженер изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев открои неговия принос за успешното изпълнение на мащабната инвестиционна програма на българския електропреносен оператор за дигитална трансформация на електропреносната мрежа, която е на обща стойност 611 млн. лева и се изпълнява със съфинансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

В рамките на инвестицията ЕСО изпълнява дейности за дигиталната трансформация и автоматизирано управление на подстанциите 110/20 kV на дружеството с цел увеличаване на капацитета на мрежата за интегриране на нови ВЕИ мощности. По проекта са въведени в експлоатация пет опорни пункта в цялата страна, от които автоматизирано се управляват подстанциите на компанията. 

Отличеният Константин Палев се откроява с професионални интереси и в областта на киберсигурността, които подкрепя с изучаваната в момента магистърска специалност „Киберсигурност и цифрова криминалистика“. Той активно се включва във внедряването на системи за киберсигурност в системите за дистанционно управление на подстанциите на ЕСО, част от критичната инфраструктура на България и ЕС. Решително е и участието му при изпълнението на научно-изследователските и приложни проекти, съфинансирани от европейската програма Хоризонт 2020, в които Електроенергийният системен оператор е партньор.

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев добави думи на висока оценка за работата на отличения инженер и подчерта, че съвременните тенденции в развитието на енергийния сектор се нуждаят от устрема и професионализма на новото поколение специалисти, сред които се откроява и Константин Палев, за да бъдат постигнати целите за декарбонизация на европейската икономика. Отличеният със „Златна значка“ инженер Константин Палев благодари за високото признание и възможността да реализира професионалните си амбиции именно в електропреносния оператор на България, както и за подкрепата на колегите и ръководството на ЕСО. 
На церемонията за връчване на „Златна значка“ на Константин Палев присъстваха директорът на ЦДУ на ЕСО - Димитър Зарчев, ръководителят на Териториално диспечерско управление Запад - Бойко Бакалов, ръководителят на управление „Автоматизирана система за диспечерско управление“  - Красимир Иванов и ръководителят на отдел „Управление на проекти“  - Милена Цолева.