Новини

ЕСО домакинства годишната среща на Регионалния координационен център по сигурността на електропреносните оператори в Югоизточна Европа
11.04.2024 г.

Регионалният координационен център по сигурността на електропреносните оператори в страните от Югоизточна Европа проведе в София първата си среща с акценти върху постигнатите резултати в изпълнение на европейското законодателство в областта на енергетиката, както и предизвикателствата пред бъдещето развитие на центъра. Електропреносният оператор на България, който е акционер в Регионалния център, домакинства срещата. Центърът беше учреден през 2020 г. заедно с преносните оператори на Гърция, Румъния и Италия. Регионалният координационен център SEleNe, със седалище в град Солун, започна да предоставя услуги на своите членове на 1 юли 2021 г.


Заместник-министърът на енергетиката на България Красимир Ненов приветства участниците в срещата и подчерта неговата ключова роля за обезпечаване сигурността на електропреносните мрежи на Югоизточна Европа. Услугите, които предоставя Регионалният координационен център, допринасят за увеличаване на обмена на електроенергия между електропреносните системи, оптималната работа на свързаните пазари и гарантиране на доставките в условията на преход към въглеродно неутрална енергетика, допълни Красимир Ненов.


Напредъкът и постиженията в работата на Регионалния координационен център беше във фокуса на изказването на неговия изпълнителен директор Янис Кампурис. Той очерта и предизвикателствата пред бъдещото сътрудничество между операторите-акционери в Центъра, с оглед на растящия дял на инсталираните ВЕИ мощности в условията на обединен общоевропейски пазар.

Годишният доклад за предоставените услуги от Регионалния координационен център на електропреносните оператори в страните от Югоизточна Европа ясно очерта неговия принос за сигурността на доставките на електроенергия на конкурентни цени за всички потребители в региона.


Регионалният координационен център обхваща два региона за изчисление на преносни способности - Гърция-Италия и Югоизточна Европа, което определя стратегическото значение и на бъдещото сътрудничество между страните за постигане на европейските климатични цели.

Домакините на срещата в лицето на директора на Централно диспечерско управление на ЕСО Димитър Зарчев и Пламен Младеновски от КЕВР застъпиха в изказванията си смисъла на синхронното и координирано взаимодействие между електропреносните оператори от региона за балансираното функциониране на общоевропейския пазар на електроенергия.