Новини

Ангелин Цачев: Енергийната свързаност е от ключово значение за постигане целите на зеления преход
27.06.2024 г.

„Българската електроенергийна система е в много добро състояние и има сериозен капацитет за пренос на електроенергия, но е необходимо да положим повече усилия, за да я развиваме“, каза изпълнителният директор на ЕСО по време на участието си в конференцията „Зеленият преход 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа“. Той подчерта, че през последните пет години електропреносният оператор на България е бил двигателят на редица законодателни инициативи за облекчаване на процедурите за присъединяване на нови ВЕИ мощности и така е подкрепена реализацията на инвестициите на предприемачите в зеления бизнес. В експлоатация са въведени 2500 MW фотоволтаични централи, а през тази година към мрежата ще бъдат присъединени още 1000 MW нови ВЕИ, обобщи Ангелин Цачев. 

„Този процес изисква инвестициите в развитието на електропреносните и електроразпределителните мрежи да продължи, за да се осигури необходимият капацитет за присъединяване на новите беземисионни мощности и преносъта на зелената енергия до всички европейски потребители“, допълни изпълнителният директор на ЕСО.  
Електроенергийният системен оператор изпълнява няколко проекта за развитие на електропреносната мрежа в отговор на новите предизвикателства, подчерта Ангелин Цачев и напомни, че на 24 юни Европейската комисия съобщи за осигурено финансиране от 65 млн. евро за изпълнението на част от предвидените дейности през 2024 година по проекта на компанията за реконструкция на 720 км. съществуващи електропроводи и трансформацията им от ниво на напрежение 220 kV към 400 kV.


В заключение по време на участието си в конференцията „Зеленият преход 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа“ изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев призова да се положат необходимите усилия за удължаване на сроковете за осигуряване на предвидения ресурс по финансовите инструменти за модернизиране на европейската енергийна инфраструктура.  Той подчерта още, че трябва да продължат съвместните усилия на европейските институции и държавите членки за развитие на електроенергийната мрежа и изграждане на енергийни коридори за присъединяване на новите зелени генериращи мощности, за да се постигнат целите на енергийния преход.