Новини

Сериозни поражения на съоръжения на ЕСО в района на град Русе предизвика гръмотевичната буря в началото на септември
11.09.2017 г.

Гръмотевичната буря и ураганният вятър на 3 септември 2017 година в района на п/ст „Образцов чифлик“ в Община Русе събориха два стълба на електропровод  110 kV „Липник“ и три стълба на електропровод  110 kV „Дунав мост“.
Веднага бяха предприети необходимите организационни и технически мерки за възстановяване на засегнатите от стихията съоръжения. Екипите на мрежовия експлоатационен район в град Русе с помощта на колеги от районите в градовете Плевен и Монтана успяха да възстановят пораженията и на 9 септември в 18.30 часа електропроводът 110 kV „Липник“ е включен под напрежение.
Възстановяването на щетите, нанесени от бурята на електропровод 110 kV „Дунав мост“ е възложено на външна фирма.