Новини

Проектите от общ интерес, които реализира ЕСО, станаха част от меморандума за допълване на инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа
28.09.2017 г.

    Петте проекта от общ интерес, които реализира ЕСО, станаха част от меморандума за допълване на инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа. Министрите на страните, част от инициативата проведоха среща на 27-28 септември 2017 година в столицата на северната ни съседка, където беше подписан документът.

    Основна цел на направените допълнения е да бъде създаден по-голям и конкурентен регионален енергиен пазар в Югоизточна Европа, за да се гарантира сигурността на електроснабдяването на възможно най-ниската цена за потребителите.

    Проектите на ЕСО ЕАД, с които България участва в разширяването на инициативата, са обединени в две основни групи. Първата, включва междусистемния електропровод между Република България и Република Гърция от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ и вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток и п/ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3“ и между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“. Втората група предвижда подсилване на междусистемната свързаност между Република България и Република Румъния и включва проекта на Електроенергийния системен оператор за изграждане на електропровод 400 kV между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“. С Меморандума се дава и политическа подкрепа за разработване на проект за нов междусистемен електропровод 400 kV между Република България и Република Сърбия, включващ и необходимото укрепване на вътрешната мрежа в Република Сърбия.

    С допълненията страните от инициативата се ангажират да си сътрудничат и в областта на електроенергийния пазар. България заедно с Румъния и Гърция участват с инициативата „Западни Балкани 6“ за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар за „ден напред“ в регион „Югоизточна Европа“. ЕСО, БНЕБ и КЕВР се присъединиха към инициативата „Западни Балкани 6“ през пролетта на 2017г.