Новини

Договор за взаимна аварийна доставка на електроенергия подписаха Електроенергийният системен оператор на България и Националният преносен оператор на Румъния Транселектрика
03.10.2017 г.

Преносните оператори на България и Румъния подписаха договор за оказване на взаимна аварийна доставка на енергия за обезпечаване на енергийните системи на двете страни. Целта на договора е предоставяне при нужда на аварийна помощ от реалновременните резерви без да се повлияват негативно енергийните системи на страните. Преносните оператори на България и Румъния се ангажират с доставка на енергия в случаи на аварии, които застрашават сигурността на системата на една от страните. Договорът регламентира аварийната помощ да бъде осигурена до 1 час от поискването й, в случай на приемане на заявката от страната-доставчик. Предоставянето на аварийна помощ по никакъв начин няма да оказва влияние на преносната способност на държавата и ще бъде съобразявано с нейните технически възможности и налични резерви.

Договорът беше подписан от изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор - Иван Йотов и генералния директор на Транселектрика – Корина Попеску по време на четвъртото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на Република България и Република Румъния, което се проведе във Варна на 3 октомври 2017 година.