Новини

ЕСО е готов да посрещне есенно-зимния сезон 2017-2018 година.
11.10.2017 г.

Обектите и съоръженията от електропреносната мрежа, стопанисвани от Електроенергийния системен оператор, са подготвени да посрещнат есенно-зимните месеци. В изпълнение на специалната програма на дружеството е извършена профилактика на 171 подстанции, направен е обход на над 22 хиляди километра електропроводи високо напрежение и почистване на просеките на 300 въздушни линии на територия от 6 154 декара. Реализирани са необходимите ремонтни дейности за гарантиране на безаварийната работа на съоръженията през предстоящите месеци. За справяне с аварийни ситуации са осигурени 10 машини със специално предназначение/УТВ/, 2 високопроходими автокрана, високопроходими автомобили. Предстои осигуряването на хеликоптер, който да бъде наеман за извършване на възстановителни работи на аварирали въздушни линии.

Традиционната вече проверка на Министерството на енергетиката на готовността на съоръженията на ЕСО за есенно-зимния сезон също приключи.

Проверката започна на 18 септември 2017 година. Началото беше поставено от министър Теменужка Петкова в модернизираната подстанция на ЕСО „Червена могила“. Подстанцията е част от пръстена на мрежа 400 kV на електроенергийната система на Република България и е стратегически обект от електроенергийната инфраструктура на България. Към откритата разпределителна уредбата 400 kV в подстанцията е присъединен и международният ЕП 400 kV „Руен“ към п/ст „Щип“, осигуряващ връзката и паралелната работа с електроенергийната система на Република Македония. Подстанция „Червена могила“ , чрез електропроводи 400 kV „Осогово“ и 400 kV „Джерман“, захранва подстанция „Благоевград“ , която осигурява връзката на електроенергийната система на Република България с тази на Република Гърция.