Новини

ЕСО и Регионалният координационен център –SCC Белград подписаха договор за услуги, гарантиращи надеждността и ефективността на електропреносните мрежи
08.11.2017 г.

В изпълнение на Регламент (ЕК) № 714/2009  за хармонизирано управление на европейската енергийна система ЕСО и Регионалният координационен център –SCC Белград подписаха договор за гарантиране сигурността на доставките на електроенергия.

Договорът е част от ангажиментите на дружеството по многостранно споразумение между европейските оператори на преносни системи. Многостранното споразумение за участие в Инициативи за Регионално координиране на сигурността заедно с регламентите на Европейската комисия създават рамката за хармонизирано управление на европейската енергийна система с междурегионален и общоевропейски географски обхват, осигурявайки бърз, ефективен, сигурен и надежден начин за гарантиране най-висок стандарт на сигурност на доставките в Европа. 

Ползването на услугите по договора с Регионалния координационен център - SCC Белград ще позволи обмена на данни и информация между операторите на електроенергийните системи с цел да се увеличи надеждността и ефективността на електропреносните мрежи.