Новини

ЕСО и македонският преносен оператор (МЕПСО) подписаха споразумение за съвместни търгове за разпределение на преносни способности/капацитети/
23.11.2017 г.

ЕСО и македонският преносен оператор (МЕПСО) подписаха споразумение за провеждане на съвместни търгове за разпределение на преносни способности/капацитети/. Документът беше подписан от изпълнителните директори на двете дружества- Иван Йотов и Сашо Василевски в рамките на междуправителственото заседание на Република Македония и Република България, което се проведе на 23 ноември 2017 година в град Струмица.
Споразумението се подписва въз основа на съгласувани общи Правила за разпределение на преносни способности на българо-македонска граница, които бяха одобрени от националните регулаторни органи на България и Македония.
Документът регламентира условията за провеждане на съвместни тръжни процедури между двата оператора, които ще се прилагат през календарната 2018 година. В момента ЕСО и МЕПСО разпределят по 50 % от преносните способности по междусистемните електропроводи между България и Македония, съгласно отделни тръжни правила. Новите тръжни правила ще улеснят търговските участници, защото вече ще използват една платформа.
С общите тръжни процедури търговските участници от македонска страна ще могат да участват съвместно със своите български партньори на дневните търгове, които ЕСО ще провежда от името на двата оператора.
Тръжните процедури за резервиране на годишна и месечна разполагаема преносна способност ще се организират и провеждат от МЕПСО.
Провеждането на съвместни търгове на българо-македонската граница ще способства за увеличаване на предлаганата преносна способност, разпределяна на дневна база, като неизползваните от търговските участници годишни и месечни преносни способности ще се преразпределят допълнително от ЕСО на дневните търгове. По-голямото предлагане на дневна база ще повиши ликвидността на националните енергийни борси в региона и ще доведе до ръст на търгуваната електрическа енергия.
Общите тръжни процедури са необходимата първа стъпка по пътя към пазарно обединение и сливане на електроенергийните борси в Югоизточна Европа.