Преносни способности - седмични

Прогноза за седмичните
стойности на NTC - [MW]


27.11.202328.11.202329.11.202330.11.202301.12.202302.12.202303.12.2023
ESO=>EMS350350350350350350350
EMS=>ESO350350350350350350350
ESO=>TEL1560156015601560156015601560
TEL=>ESO1560156015601560156015601560
ESO=>IPTO750750750750900900900
IPTO=>ESO700700700700800800800
ESO=>MEPSO350350350350350350350
MEPSO=>ESO350350350350350350350
ESO=>TEIAS334334334334334334334
TEIAS=>ESO100100100100100100100
BG Export3344334433443344349434943494
BG Import3060306030603060316031603160
     Прогноза за гарантиране
на стойностите на NTC [%]


27.11 - 03.12.2023
ESO=>EMS100
EMS=>ESO100
ESO=>TEL100
TEL=>ESO100
ESO=>IPTO100
IPTO=>ESO100
ESO=>MEPSO100
MEPSO=>ESO100
ESO=>TEIAS100
TEIAS=>ESO100
BG Export100
BG Import100    

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 15.06.2020г. до 21.06.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 200MW в посока ESO->IPTO (от 500MW на 700MW). Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.