Преносни способности - седмични

Прогноза за седмичните
стойности на NTC - [MW]


12.06.202313.06.202314.06.202315.06.202316.06.202317.06.202318.06.2023
ESO=>EMS0000000
EMS=>ESO0000000
ESO=>TEL1560156015601560156015601560
TEL=>ESO1560156015601560156015601560
ESO=>IPTO700700700700700700700
IPTO=>ESO650650650650650650650
ESO=>MEPSO450450450450450450450
MEPSO=>ESO450450450450450450450
ESO=>TEIAS334334334334334334334
TEIAS=>ESO100100100100100100100
BG Export3044304430443044304430443044
BG Import2760276027602760276027602760
     Прогноза за гарантиране
на стойностите на NTC [%]


12.06 - 18.06.2023
ESO=>EMS100
EMS=>ESO100
ESO=>TEL100
TEL=>ESO100
ESO=>IPTO100
IPTO=>ESO100
ESO=>MEPSO100
MEPSO=>ESO100
ESO=>TEIAS100
TEIAS=>ESO100
BG Export100
BG Import100    

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 15.06.2020г. до 21.06.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 200MW в посока ESO->IPTO (от 500MW на 700MW). Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.