Преносни способности - седмични

Прогноза за седмичните
стойности на NTC - [MW]


22.04.202423.04.202424.04.202425.04.202426.04.202427.04.202428.04.2024
ESO=>EMS350350350350350350350
EMS=>ESO350350350350350350350
ESO=>TEL1200120012001200120012001200
TEL=>ESO1200120012001200120012001200
ESO=>IPTO700700700700105010501050
IPTO=>ESO700700700700900900900
ESO=>MEPSO350350350350350350350
MEPSO=>ESO350350350350350350350
ESO=>TEIAS334334334334334334334
TEIAS=>ESO100100100100100100100
BG Export2934293429342934328432843284
BG Import2700270027002700290029002900
     Прогноза за гарантиране
на стойностите на NTC [%]


22.04 - 28.04.2024
ESO=>EMS100
EMS=>ESO100
ESO=>TEL100
TEL=>ESO100
ESO=>IPTO100
IPTO=>ESO100
ESO=>MEPSO100
MEPSO=>ESO100
ESO=>TEIAS100
TEIAS=>ESO100
BG Export100
BG Import100    

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 15.06.2020г. до 21.06.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 200MW в посока ESO->IPTO (от 500MW на 700MW). Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.