NTC Месечни / годишни

Стойности на съгласуваните Нетни преносни възможности (капацитети) на мрежата и стойности на разполагаемите преносни възможности (капацитети) на мрежата.


Електрическа граница: Сърбия.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 България - Сърбия 350
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Сърбия 0
01.10.2019 00:00 - 05.10.2019 00:00 България - Сърбия 0
05.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Сърбия 350
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Сърбия 450
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Сърбия 300
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.09.2021 00:00 - 27.09.2021 00:00 България - Сърбия 400
27.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 България - Сърбия 0
01.10.2021 00:00 - 09.10.2021 00:00 България - Сърбия 0
09.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 България - Сърбия 400
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 България - Сърбия 500
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 България - Сърбия 400
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 България - Сърбия 400
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2022 00:00 - 13.05.2022 00:00 България - Сърбия 350
13.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 България - Сърбия 450
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2022 00:00 - 29.06.2022 00:00 България - Сърбия 350
29.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 България - Сърбия 250
01.07.2022 00:00 - 02.07.2022 00:00 България - Сърбия 300
02.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.09.2022 00:00 - 26.09.2022 00:00 България - Сърбия 350
26.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 България - Сърбия 0
01.10.2022 00:00 - 06.10.2022 00:00 България - Сърбия 0
06.10.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 България - Сърбия 350
10.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 България - Сърбия 450
22.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2023 00:00 - 18.04.2023 00:00 България - Сърбия 350
18.04.2023 00:00 - 29.04.2023 00:00 България - Сърбия 300
29.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2023 00:00 - 12.06.2023 00:00 България - Сърбия 350
12.06.2023 00:00 - 22.06.2023 00:00 България - Сърбия 0
22.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2023 00:00 - 28.08.2023 00:00 България - Сърбия 350
28.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 България - Сърбия 300
01.09.2023 00:00 - 17.09.2023 00:00 България - Сърбия 350
17.09.2023 00:00 - 18.09.2023 00:00 България - Сърбия 300
18.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.10.2023 00:00 - 07.10.2023 00:00 България - Сърбия 300
07.10.2023 00:00 - 09.10.2023 00:00 България - Сърбия 350
09.10.2023 00:00 - 21.10.2023 00:00 България - Сърбия 450
21.10.2023 00:00 - 23.10.2023 00:00 България - Сърбия 350
23.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 България - Сърбия 300
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 България - Сърбия 400
01.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 България - Сърбия 400
01.07.2024 00:00 - 22.07.2024 00:00 България - Сърбия 400
22.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 България - Сърбия 0
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 Сърбия - България 300
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Сърбия - България 0
01.10.2019 00:00 - 05.10.2019 00:00 Сърбия - България 0
05.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Сърбия - България 300
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Сърбия - България 400
01.09.2020 00:00 - 25.09.2020 00:00 Сърбия - България 300
26.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Сърбия - България 350
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.09.2021 00:00 - 27.09.2021 00:00 Сърбия - България 400
27.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 Сърбия - България 0
01.10.2021 00:00 - 09.10.2021 00:00 Сърбия - България 0
09.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 Сърбия - България 400
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 Сърбия - България 500
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Сърбия - България 400
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 Сърбия - България 400
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.05.2022 00:00 - 13.05.2022 00:00 Сърбия - България 350
13.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 Сърбия - България 450
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.07.2022 00:00 - 02.07.2022 00:00 Сърбия - България 300
02.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.09.2022 00:00 - 26.09.2022 00:00 Сърбия - България 350
26.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 Сърбия - България 0
01.10.2022 00:00 - 06.10.2022 00:00 Сърбия - България 0
06.10.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 Сърбия - България 350
10.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 Сърбия - България 450
22.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.06.2023 00:00 - 12.06.2023 00:00 Сърбия - България 350
12.06.2023 00:00 - 22.06.2023 00:00 Сърбия - България 0
22.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.08.2023 00:00 - 28.08.2023 00:00 Сърбия - България 350
28.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 Сърбия - България 300
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.10.2023 00:00 - 09.10.2023 00:00 Сърбия - България 350
09.10.2023 00:00 - 21.10.2023 00:00 Сърбия - България 450
21.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 Сърбия - България 400
01.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 Сърбия - България 400
01.07.2024 00:00 - 22.07.2024 00:00 Сърбия - България 400
22.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 Сърбия - България 0
Електрическа граница: Румъния.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Румъния 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Румъния 250
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Румъния 400
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни България - Румъния 500
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни България - Румъния 500
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни България - Румъния 500
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Румъния 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Румъния 300
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Румъния 350
01.04.2019 00:00 - 06.04.2019 00:00 България - Румъния 300
06.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Румъния 400
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Румъния 400
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Румъния 400
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Румъния 400
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Румъния 400
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Румъния 500
01.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Румъния 500
01.11.2019 00:00 - 12.11.2019 00:00 България - Румъния 400
12.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Румъния 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Румъния 550
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Румъния 600
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Румъния 700
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Румъния 800
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Румъния 900
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Румъния 900
01.06.2020 00:00 - 08.06.2020 00:00 България - Румъния 900
08.06.2020 00:00 - 20.06.2020 00:00 България - Румъния 600
20.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Румъния 900
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Румъния 900
01.08.2020 00:00 - 24.08.2020 00:00 България - Румъния 900
24.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Румъния 700
01.09.2020 00:00 - 07.09.2020 00:00 България - Румъния 700
07.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Румъния 900
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Румъния 900
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.04.2021 00:00 - 12.04.2021 00:00 България - Румъния 1000
12.04.2021 00:00 - 15.04.2021 00:00 България - Румъния 700
15.04.2021 00:00 - 19.04.2021 00:00 България - Румъния 800
19.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.07.2021 00:00 - 12.07.2021 00:00 България - Румъния 1100
12.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Румъния 800
01.08.2021 00:00 - 16.08.2021 00:00 България - Румъния 750
16.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Румъния 800
01.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 България - Румъния 1000
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 България - Румъния 900
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 България - Румъния 1200
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 България - Румъния 1250
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 България - Румъния 1000
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 България - Румъния 1000
01.04.2022 00:00 - 02.04.2022 00:00 България - Румъния 1000
02.04.2022 00:00 - 04.04.2022 00:00 България - Румъния 1250
04.04.2022 00:00 - 09.04.2022 00:00 България - Румъния 1000
09.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 България - Румъния 1250
01.05.2022 00:00 - 09.05.2022 00:00 България - Румъния 1250
09.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 България - Румъния 1500
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 България - Румъния 1000
01.06.2022 00:00 - 15.06.2022 00:00 България - Румъния 900
15.06.2022 00:00 - 20.06.2022 00:00 България - Румъния 1500
20.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 България - Румъния 1250
01.07.2022 00:00 - 25.07.2022 00:00 България - Румъния 1500
25.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 България - Румъния 900
01.08.2022 00:00 - 15.08.2022 00:00 България - Румъния 900
15.08.2022 00:00 - 16.08.2022 00:00 България - Румъния 1500
16.08.2022 00:00 - 20.08.2022 00:00 България - Румъния 1250
20.08.2022 00:00 - 22.08.2022 00:00 България - Румъния 1500
22.08.2022 00:00 - 27.08.2022 00:00 България - Румъния 1250
27.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 България - Румъния 1500
01.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 България - Румъния 1500
01.10.2022 00:00 - 17.10.2022 00:00 България - Румъния 1500
17.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 България - Румъния 1350
22.10.2022 00:00 - 24.10.2022 00:00 България - Румъния 1600
24.10.2022 00:00 - 29.10.2022 00:00 България - Румъния 1350
29.10.2022 00:00 - 31.10.2022 00:00 България - Румъния 1600
31.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 България - Румъния 1350
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 България - Румъния 1700
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 България - Румъния 1700
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 България - Румъния 1700
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.04.2023 00:00 - 14.04.2023 00:00 България - Румъния 1200
14.04.2023 00:00 - 19.04.2023 00:00 България - Румъния 1560
19.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 България - Румъния 1200
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.07.2023 00:00 - 11.07.2023 00:00 България - Румъния 1560
11.07.2023 00:00 - 31.07.2023 00:00 България - Румъния 1200
31.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.04.2024 00:00 - 08.04.2024 00:00 България - Румъния 1560
08.04.2024 00:00 - 29.04.2024 00:00 България - Румъния 1200
29.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 България - Румъния 1700
01.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 България - Румъния 1700
01.07.2024 00:00 - 08.07.2024 00:00 България - Румъния 1700
08.07.2024 00:00 - 22.07.2024 00:00 България - Румъния 1200
22.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 България - Румъния 1700
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Румъния - България 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Румъния - България 250
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Румъния - България 400
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни Румъния - България 500
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни Румъния - България 500
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни Румъния - България 500
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Румъния - България 250
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Румъния - България 250
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Румъния - България 300
01.04.2019 00:00 - 06.04.2019 00:00 Румъния - България 250
06.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Румъния - България 350
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Румъния - България 350
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Румъния - България 350
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Румъния - България 350
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Румъния - България 350
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Румъния - България 500
01.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Румъния - България 500
01.11.2019 00:00 - 12.11.2019 00:00 Румъния - България 400
12.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Румъния - България 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Румъния - България 550
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Румъния - България 600
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Румъния - България 700
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Румъния - България 800
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Румъния - България 900
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Румъния - България 900
01.06.2020 00:00 - 08.06.2020 00:00 Румъния - България 900
08.06.2020 00:00 - 20.06.2020 00:00 Румъния - България 600
20.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Румъния - България 900
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Румъния - България 900
01.08.2020 00:00 - 24.08.2020 00:00 Румъния - България 900
24.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Румъния - България 700
01.09.2020 00:00 - 07.09.2020 00:00 Румъния - България 700
07.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Румъния - България 900
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Румъния - България 900
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.04.2021 00:00 - 12.04.2021 00:00 Румъния - България 1000
12.04.2021 00:00 - 15.04.2021 00:00 Румъния - България 700
15.04.2021 00:00 - 19.04.2021 00:00 Румъния - България 800
19.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.07.2021 00:00 - 12.07.2021 00:00 Румъния - България 1100
12.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Румъния - България 800
01.08.2021 00:00 - 16.08.2021 00:00 Румъния - България 750
16.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Румъния - България 800
01.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 Румъния - България 1000
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 Румъния - България 900
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Румъния - България 1200
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 Румъния - България 1200
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.04.2022 00:00 - 29.04.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 Румъния - България 1250
25.05.2022 00:00 - 31.05.2022 00:00 Румъния - България 1000
31.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 Румъния - България 1100
01.06.2022 00:00 - 15.06.2022 00:00 Румъния - България 900
15.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.07.2022 00:00 - 25.07.2022 00:00 Румъния - България 1250
25.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 Румъния - България 900
01.08.2022 00:00 - 06.08.2022 00:00 Румъния - България 900
06.08.2022 00:00 - 08.08.2022 00:00 Румъния - България 1050
08.08.2022 00:00 - 13.08.2022 00:00 Румъния - България 900
13.08.2022 00:00 - 15.08.2022 00:00 Румъния - България 1050
15.08.2022 00:00 - 16.08.2022 00:00 Румъния - България 900
16.08.2022 00:00 - 20.08.2022 00:00 Румъния - България 1200
20.08.2022 00:00 - 27.08.2022 00:00 Румъния - България 1000
27.08.2022 00:00 - 29.08.2022 00:00 Румъния - България 1400
29.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Румъния - България 1250
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.04.2023 00:00 - 14.04.2023 00:00 Румъния - България 1200
14.04.2023 00:00 - 19.04.2023 00:00 Румъния - България 1560
19.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 Румъния - България 1200
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.07.2023 00:00 - 11.07.2023 00:00 Румъния - България 1560
11.07.2023 00:00 - 31.07.2023 00:00 Румъния - България 1200
31.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.04.2024 00:00 - 08.04.2024 00:00 Румъния - България 1560
08.04.2024 00:00 - 29.04.2024 00:00 Румъния - България 1200
29.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 Румъния - България 1800
01.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 Румъния - България 1800
01.07.2024 00:00 - 08.07.2024 00:00 Румъния - България 1800
08.07.2024 00:00 - 22.07.2024 00:00 Румъния - България 1200
22.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 Румъния - България 1800
Електрическа граница: Гърция.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Гърция 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Гърция 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Гърция 200
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни България - Гърция 300
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни България - Гърция 300
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни България - Гърция 300
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Гърция 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Гърция 350
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Гърция 500
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 България - Гърция 500
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 България - Гърция 350
12.04.2019 00:00 - 15.04.2019 00:00 България - Гърция 500
15.04.2019 00:00 - 20.04.2019 00:00 България - Гърция 350
20.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Гърция 500
01.05.2019 00:00 - 13.05.2019 00:00 България - Гърция 500
13.05.2019 00:00 - 19.05.2019 00:00 България - Гърция 0
19.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Гърция 500
01.06.2019 00:00 - 10.06.2019 00:00 България - Гърция 600
10.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Гърция 400
01.07.2019 00:00 - 04.07.2019 00:00 България - Гърция 400
04.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Гърция 550
01.08.2019 00:00 - 12.08.2019 00:00 България - Гърция 600
12.08.2019 00:00 - 19.08.2019 00:00 България - Гърция 400
19.08.2019 00:00 - 24.08.2019 00:00 България - Гърция 500
24.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Гърция 600
01.09.2019 00:00 - 09.09.2019 00:00 България - Гърция 500
09.09.2019 00:00 - 16.09.2019 00:00 България - Гърция 350
16.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Гърция 500
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 България - Гърция 500
07.10.2019 00:00 - 17.10.2019 00:00 България - Гърция 400
17.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Гърция 450
01.11.2019 00:00 - 17.11.2019 00:00 България - Гърция 450
17.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Гърция 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Гърция 500
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Гърция 500
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Гърция 500
01.03.2020 00:00 - 02.03.2020 00:00 България - Гърция 700
02.03.2020 00:00 - 18.03.2020 00:00 България - Гърция 650
18.03.2020 00:00 - 20.03.2020 00:00 България - Гърция 700
20.03.2020 00:00 - 30.03.2020 00:00 България - Гърция 650
30.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Гърция 550
01.04.2020 00:00 - 14.04.2020 00:00 България - Гърция 550
14.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Гърция 0
01.05.2020 00:00 - 11.05.2020 00:00 България - Гърция 550
11.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Гърция 0
01.06.2020 00:00 - 06.06.2020 00:00 България - Гърция 550
06.06.2020 00:00 - 08.06.2020 00:00 България - Гърция 700
08.06.2020 00:00 - 15.06.2020 00:00 България - Гърция 600
15.06.2020 00:00 - 22.06.2020 00:00 България - Гърция 500
22.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Гърция 700
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Гърция 700
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Гърция 700
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Гърция 350
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Гърция 600
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Гърция 700
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Гърция 700
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Гърция 750
01.03.2021 00:00 - 22.03.2021 00:00 България - Гърция 700
22.03.2021 00:00 - 29.03.2021 00:00 България - Гърция 550
29.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Гърция 700
01.04.2021 00:00 - 05.04.2021 00:00 България - Гърция 700
05.04.2021 00:00 - 10.04.2021 00:00 България - Гърция 400
10.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Гърция 700
01.05.2021 00:00 - 17.05.2021 00:00 България - Гърция 700
17.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 България - Гърция 0
22.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Гърция 700
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Гърция 750
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Гърция 600
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Гърция 600
01.09.2021 00:00 - 11.09.2021 00:00 България - Гърция 600
11.09.2021 00:00 - 13.09.2021 00:00 България - Гърция 700
13.09.2021 00:00 - 18.09.2021 00:00 България - Гърция 600
18.09.2021 00:00 - 20.09.2021 00:00 България - Гърция 700
20.09.2021 00:00 - 25.09.2021 00:00 България - Гърция 600
25.09.2021 00:00 - 27.09.2021 00:00 България - Гърция 700
27.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 България - Гърция 600
01.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 България - Гърция 600
01.11.2021 00:00 - 15.11.2021 00:00 България - Гърция 600
15.11.2021 00:00 - 22.11.2021 00:00 България - Гърция 350
22.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 България - Гърция 600
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 България - Гърция 600
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 България - Гърция 650
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 България - Гърция 650
01.03.2022 00:00 - 19.03.2022 00:00 България - Гърция 650
19.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 България - Гърция 550
01.04.2022 00:00 - 11.04.2022 00:00 България - Гърция 550
11.04.2022 00:00 - 16.04.2022 00:00 България - Гърция 400
16.04.2022 00:00 - 18.04.2022 00:00 България - Гърция 650
18.04.2022 00:00 - 23.04.2022 00:00 България - Гърция 400
23.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 България - Гърция 650
01.05.2022 00:00 - 13.05.2022 00:00 България - Гърция 650
13.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 България - Гърция 0
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 България - Гърция 650
01.06.2022 00:00 - 22.06.2022 00:00 България - Гърция 650
22.06.2022 00:00 - 29.06.2022 00:00 България - Гърция 500
29.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 България - Гърция 650
01.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 България - Гърция 650
01.08.2022 00:00 - 13.08.2022 00:00 България - Гърция 650
13.08.2022 00:00 - 16.08.2022 00:00 България - Гърция 450
16.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 България - Гърция 650
01.09.2022 00:00 - 19.09.2022 00:00 България - Гърция 650
19.09.2022 00:00 - 24.09.2022 00:00 България - Гърция 550
24.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 България - Гърция 650
01.10.2022 00:00 - 03.10.2022 00:00 България - Гърция 650
03.10.2022 00:00 - 08.10.2022 00:00 България - Гърция 500
08.10.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 България - Гърция 650
10.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 България - Гърция 500
22.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 България - Гърция 650
01.11.2022 00:00 - 07.11.2022 00:00 България - Гърция 700
07.11.2022 00:00 - 12.11.2022 00:00 България - Гърция 500
12.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 България - Гърция 700
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 България - Гърция 700
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 България - Гърция 700
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 България - Гърция 700
01.03.2023 00:00 - 06.03.2023 00:00 България - Гърция 700
06.03.2023 00:00 - 11.03.2023 00:00 България - Гърция 550
11.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 България - Гърция 700
01.04.2023 00:00 - 04.04.2023 00:00 България - Гърция 700
04.04.2023 00:00 - 12.04.2023 00:00 България - Гърция 500
12.04.2023 00:00 - 19.04.2023 00:00 България - Гърция 400
19.04.2023 00:00 - 29.04.2023 00:00 България - Гърция 700
29.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 България - Гърция 400
01.05.2023 00:00 - 08.05.2023 00:00 България - Гърция 350
08.05.2023 00:00 - 20.05.2023 00:00 България - Гърция 0
20.05.2023 00:00 - 22.05.2023 00:00 България - Гърция 350
22.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 България - Гърция 700
01.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 България - Гърция 700
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 България - Гърция 700
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 България - Гърция 700
01.09.2023 00:00 - 26.09.2023 00:00 България - Гърция 750
26.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 България - Гърция 700
01.10.2023 00:00 - 04.10.2023 00:00 България - Гърция 700
04.10.2023 00:00 - 09.10.2023 00:00 България - Гърция 750
09.10.2023 00:00 - 21.10.2023 00:00 България - Гърция 700
21.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 България - Гърция 750
01.11.2023 00:00 - 06.11.2023 00:00 България - Гърция 750
06.11.2023 00:00 - 11.11.2023 00:00 България - Гърция 500
11.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 България - Гърция 750
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 България - Гърция 900
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 България - Гърция 900
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 България - Гърция 1050
01.03.2024 00:00 - 21.03.2024 00:00 България - Гърция 900
21.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 България - Гърция 600
01.04.2024 00:00 - 22.04.2024 00:00 България - Гърция 600
22.04.2024 00:00 - 26.04.2024 00:00 България - Гърция 700
26.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 България - Гърция 1050
01.05.2024 00:00 - 17.05.2024 00:00 България - Гърция 700
17.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 България - Гърция 1050
01.06.2024 00:00 - 12.06.2024 00:00 България - Гърция 1100
12.06.2024 00:00 - 24.06.2024 00:00 България - Гърция 700
24.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 България - Гърция 1100
01.07.2024 00:00 - 06.07.2024 00:00 България - Гърция 1000
06.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 България - Гърция 1100
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Гърция - България 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Гърция - България 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Гърция - България 200
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни Гърция - България 300
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни Гърция - България 300
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни Гърция - България 300
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Гърция - България 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Гърция - България 350
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Гърция - България 350
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 Гърция - България 400
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 Гърция - България 350
12.04.2019 00:00 - 15.04.2019 00:00 Гърция - България 400
15.04.2019 00:00 - 20.04.2019 00:00 Гърция - България 350
20.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Гърция - България 400
01.05.2019 00:00 - 13.05.2019 00:00 Гърция - България 400
13.05.2019 00:00 - 19.05.2019 00:00 Гърция - България 0
19.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Гърция - България 400
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Гърция - България 400
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Гърция - България 500
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Гърция - България 400
01.09.2019 00:00 - 09.09.2019 00:00 Гърция - България 400
09.09.2019 00:00 - 16.09.2019 00:00 Гърция - България 350
16.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Гърция - България 400
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 Гърция - България 500
07.10.2019 00:00 - 17.10.2019 00:00 Гърция - България 450
17.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Гърция - България 500
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Гърция - България 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Гърция - България 500
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Гърция - България 500
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Гърция - България 500
01.03.2020 00:00 - 02.03.2020 00:00 Гърция - България 700
02.03.2020 00:00 - 18.03.2020 00:00 Гърция - България 500
18.03.2020 00:00 - 20.03.2020 00:00 Гърция - България 700
20.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Гърция - България 500
01.04.2020 00:00 - 14.04.2020 00:00 Гърция - България 500
14.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Гърция - България 0
01.05.2020 00:00 - 11.05.2020 00:00 Гърция - България 550
11.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Гърция - България 0
01.06.2020 00:00 - 06.06.2020 00:00 Гърция - България 550
06.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Гърция - България 700
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Гърция - България 700
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Гърция - България 700
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Гърция - България 350
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Гърция - България 600
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Гърция - България 700
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Гърция - България 700
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Гърция - България 750
01.03.2021 00:00 - 22.03.2021 00:00 Гърция - България 600
22.03.2021 00:00 - 29.03.2021 00:00 Гърция - България 500
29.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Гърция - България 600
01.04.2021 00:00 - 05.04.2021 00:00 Гърция - България 600
05.04.2021 00:00 - 10.04.2021 00:00 Гърция - България 400
10.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Гърция - България 600
01.05.2021 00:00 - 17.05.2021 00:00 Гърция - България 600
17.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 Гърция - България 0
22.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Гърция - България 600
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Гърция - България 600
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Гърция - България 600
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Гърция - България 600
01.09.2021 00:00 - 20.09.2021 00:00 Гърция - България 600
20.09.2021 00:00 - 25.09.2021 00:00 Гърция - България 500
25.09.2021 00:00 - 27.09.2021 00:00 Гърция - България 600
27.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 Гърция - България 500
01.10.2021 00:00 - 11.10.2021 00:00 Гърция - България 500
11.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 Гърция - България 600
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 Гърция - България 600
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Гърция - България 600
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 Гърция - България 600
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 Гърция - България 550
01.03.2022 00:00 - 19.03.2022 00:00 Гърция - България 550
19.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 Гърция - България 450
01.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 Гърция - България 300
01.05.2022 00:00 - 13.05.2022 00:00 Гърция - България 300
13.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 Гърция - България 0
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 Гърция - България 300
01.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 Гърция - България 300
01.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 Гърция - България 600
01.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 Гърция - България 600
01.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 Гърция - България 600
02.10.2022 00:00 - 03.10.2022 00:00 Гърция - България 600
03.10.2022 00:00 - 08.10.2022 00:00 Гърция - България 500
08.10.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 Гърция - България 600
10.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 Гърция - България 500
22.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 Гърция - България 600
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 Гърция - България 600
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Гърция - България 600
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 Гърция - България 600
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 Гърция - България 650
01.03.2023 00:00 - 06.03.2023 00:00 Гърция - България 650
06.03.2023 00:00 - 11.03.2023 00:00 Гърция - България 500
11.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 Гърция - България 650
01.04.2023 00:00 - 04.04.2023 00:00 Гърция - България 650
04.04.2023 00:00 - 12.04.2023 00:00 Гърция - България 500
12.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 Гърция - България 650
01.05.2023 00:00 - 08.05.2023 00:00 Гърция - България 650
08.05.2023 00:00 - 20.05.2023 00:00 Гърция - България 0
20.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 Гърция - България 650
01.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 Гърция - България 650
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 Гърция - България 650
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 Гърция - България 700
01.09.2023 00:00 - 26.09.2023 00:00 Гърция - България 750
26.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 Гърция - България 700
01.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 Гърция - България 700
01.11.2023 00:00 - 06.11.2023 00:00 Гърция - България 700
06.11.2023 00:00 - 11.11.2023 00:00 Гърция - България 500
11.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 Гърция - България 700
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Гърция - България 800
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 Гърция - България 800
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 Гърция - България 900
01.03.2024 00:00 - 21.03.2024 00:00 Гърция - България 900
21.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 Гърция - България 600
01.04.2024 00:00 - 22.04.2024 00:00 Гърция - България 600
22.04.2024 00:00 - 26.04.2024 00:00 Гърция - България 700
26.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 Гърция - България 900
01.05.2024 00:00 - 06.05.2024 00:00 Гърция - България 900
06.05.2024 00:00 - 17.05.2024 00:00 Гърция - България 700
17.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 Гърция - България 900
01.06.2024 00:00 - 12.06.2024 00:00 Гърция - България 950
12.06.2024 00:00 - 24.06.2024 00:00 Гърция - България 700
24.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 Гърция - България 950
01.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 Гърция - България 950
Електрическа граница: Македония.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Македония 100
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Македония 100
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Македония 100
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни България - Македония 100
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни България - Македония 150
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни България - Македония 150
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Македония 200
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Македония 200
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Македония 250
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Македония 250
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Македония 300
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Македония 300
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Македония 300
01.08.2019 00:00 - 12.08.2019 00:00 България - Македония 300
12.08.2019 00:00 - 24.08.2019 00:00 България - Македония 250
24.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Македония 300
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Македония 300
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 България - Македония 300
07.10.2019 00:00 - 12.10.2019 00:00 България - Македония 0
12.10.2019 00:00 - 14.10.2019 00:00 България - Македония 300
14.10.2019 00:00 - 17.10.2019 00:00 България - Македония 0
17.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Македония 300
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Македония 300
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Македония 300
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Македония 300
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Македония 300
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Македония 300
01.04.2020 00:00 - 14.04.2020 00:00 България - Македония 300
14.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Македония 500
01.05.2020 00:00 - 23.05.2020 00:00 България - Македония 500
23.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Македония 300
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Македония 300
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Македония 300
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Македония 300
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Македония 400
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Македония 300
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Македония 300
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Македония 300
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Македония 300
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Македония 300
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Македония 300
01.05.2021 00:00 - 17.05.2021 00:00 България - Македония 300
17.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 България - Македония 500
22.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Македония 300
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Македония 400
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Македония 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Македония 400
01.09.2021 00:00 - 13.09.2021 00:00 България - Македония 400
13.09.2021 00:00 - 18.09.2021 00:00 България - Македония 350
18.09.2021 00:00 - 27.09.2021 00:00 България - Македония 400
27.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 България - Македония 500
01.10.2021 00:00 - 09.10.2021 00:00 България - Македония 500
09.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 България - Македония 400
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 България - Македония 0
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 България - Македония 400
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 България - Македония 400
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 България - Македония 400
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 България - Македония 400
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 България - Македония 350
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 България - Македония 350
01.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 България - Македония 350
01.05.2022 00:00 - 13.05.2022 00:00 България - Македония 350
13.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 България - Македония 450
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 България - Македония 350
01.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 България - Македония 350
01.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 България - Македония 350
01.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 България - Македония 350
01.09.2022 00:00 - 26.09.2022 00:00 България - Македония 350
26.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 България - Македония 450
01.10.2022 00:00 - 06.10.2022 00:00 България - Македония 450
06.10.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 България - Македония 350
10.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 България - Македония 0
22.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 България - Македония 350
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 България - Македония 350
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 България - Македония 350
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 България - Македония 350
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 България - Македония 350
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 България - Македония 350
01.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 България - Македония 350
01.05.2023 00:00 - 08.05.2023 00:00 България - Македония 350
08.05.2023 00:00 - 20.05.2023 00:00 България - Македония 400
20.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 България - Македония 350
01.06.2023 00:00 - 12.06.2023 00:00 България - Македония 350
12.06.2023 00:00 - 22.06.2023 00:00 България - Македония 450
22.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 България - Македония 350
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 България - Македония 350
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 България - Македония 350
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 България - Македония 350
01.10.2023 00:00 - 09.10.2023 00:00 България - Македония 350
09.10.2023 00:00 - 21.10.2023 00:00 България - Македония 0
21.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 България - Македония 350
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 България - Македония 350
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 България - Македония 350
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 България - Македония 350
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 България - Македония 350
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 България - Македония 350
01.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 България - Македония 350
01.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 България - Македония 400
01.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 България - Македония 400
01.07.2024 00:00 - 22.07.2024 00:00 България - Македония 400
22.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 България - Македония 450
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Македония - България 100
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Македония - България 100
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Македония - България 100
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни Македония - България 100
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни Македония - България 150
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни Македония - България 150
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Македония - България 200
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Македония - България 200
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Македония - България 200
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Македония - България 200
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Македония - България 250
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Македония - България 250
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Македония - България 250
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Македония - България 250
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Македония - България 250
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 Македония - България 250
07.10.2019 00:00 - 12.10.2019 00:00 Македония - България 0
12.10.2019 00:00 - 14.10.2019 00:00 Македония - България 250
14.10.2019 00:00 - 17.10.2019 00:00 Македония - България 0
17.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Македония - България 250
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Македония - България 250
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Македония - България 250
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Македония - България 250
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Македония - България 250
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Македония - България 250
01.04.2020 00:00 - 14.04.2020 00:00 Македония - България 250
14.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Македония - България 500
01.05.2020 00:00 - 23.05.2020 00:00 Македония - България 450
23.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Македония - България 250
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Македония - България 250
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Македония - България 250
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Македония - България 250
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Македония - България 350
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Македония - България 250
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Македония - България 250
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Македония - България 250
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Македония - България 250
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Македония - България 250
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Македония - България 250
01.05.2021 00:00 - 17.05.2021 00:00 Македония - България 250
17.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 Македония - България 500
22.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Македония - България 250
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Македония - България 370
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Македония - България 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Македония - България 400
01.09.2021 00:00 - 13.09.2021 00:00 Македония - България 400
13.09.2021 00:00 - 18.09.2021 00:00 Македония - България 200
18.09.2021 00:00 - 27.09.2021 00:00 Македония - България 400
27.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 Македония - България 500
01.10.2021 00:00 - 11.10.2021 00:00 Македония - България 200
11.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 Македония - България 300
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 Македония - България 0
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 Македония - България 300
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 Македония - България 400
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Македония - България 400
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 Македония - България 400
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 Македония - България 200
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 Македония - България 350
01.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 Македония - България 350
01.05.2022 00:00 - 13.05.2022 00:00 Македония - България 350
13.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 Македония - България 450
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 Македония - България 350
01.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 Македония - България 350
01.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 Македония - България 350
01.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 Македония - България 350
01.09.2022 00:00 - 26.09.2022 00:00 Македония - България 350
26.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 Македония - България 450
01.10.2022 00:00 - 06.10.2022 00:00 Македония - България 450
06.10.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 Македония - България 350
10.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 Македония - България 0
22.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 Македония - България 350
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 Македония - България 350
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Македония - България 350
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 Македония - България 350
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 Македония - България 350
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 Македония - България 350
01.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 Македония - България 350
01.05.2023 00:00 - 08.05.2023 00:00 Македония - България 350
08.05.2023 00:00 - 20.05.2023 00:00 Македония - България 400
20.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 Македония - България 350
01.06.2023 00:00 - 12.06.2023 00:00 Македония - България 350
12.06.2023 00:00 - 22.06.2023 00:00 Македония - България 450
22.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 Македония - България 350
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 Македония - България 350
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 Македония - България 350
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 Македония - България 350
01.10.2023 00:00 - 09.10.2023 00:00 Македония - България 350
09.10.2023 00:00 - 21.10.2023 00:00 Македония - България 0
21.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 Македония - България 350
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 Македония - България 350
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Македония - България 350
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 Македония - България 350
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 Македония - България 350
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 Македония - България 350
01.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 Македония - България 350
01.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 Македония - България 400
01.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 Македония - България 400
01.07.2024 00:00 - 22.07.2024 00:00 Македония - България 400
22.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 Македония - България 450
Електрическа граница: Турция.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Турция 334
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Турция 334
01.03.2019 00:00 - 04.03.2019 00:00 България - Турция 334
04.03.2019 00:00 - 09.03.2019 00:00 България - Турция 218
09.03.2019 00:00 - 11.03.2019 00:00 България - Турция 334
11.03.2019 00:00 - 16.03.2019 00:00 България - Турция 218
16.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Турция 334
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 България - Турция 334
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 България - Турция 250
12.04.2019 00:00 - 15.04.2019 00:00 България - Турция 334
15.04.2019 00:00 - 20.04.2019 00:00 България - Турция 250
20.04.2019 00:00 - 22.04.2019 00:00 България - Турция 334
22.04.2019 00:00 - 27.04.2019 00:00 България - Турция 434
27.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Турция 334
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Турция 432
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Турция 432
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Турция 432
01.08.2019 00:00 - 12.08.2019 00:00 България - Турция 432
12.08.2019 00:00 - 24.08.2019 00:00 България - Турция 250
24.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Турция 432
01.09.2019 00:00 - 02.09.2019 00:00 България - Турция 432
02.09.2019 00:00 - 06.09.2019 00:00 България - Турция 250
06.09.2019 00:00 - 09.09.2019 00:00 България - Турция 432
09.09.2019 00:00 - 16.09.2019 00:00 България - Турция 250
16.09.2019 00:00 - 21.09.2019 00:00 България - Турция 216
21.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 България - Турция 432
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Турция 216
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 България - Турция 432
07.10.2019 00:00 - 13.10.2019 00:00 България - Турция 250
13.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Турция 432
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Турция 432
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Турция 432
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Турция 334
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Турция 334
01.03.2020 00:00 - 02.03.2020 00:00 България - Турция 334
02.03.2020 00:00 - 07.03.2020 00:00 България - Турция 166
07.03.2020 00:00 - 09.03.2020 00:00 България - Турция 334
09.03.2020 00:00 - 14.03.2020 00:00 България - Турция 166
14.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Турция 334
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Турция 334
01.05.2020 00:00 - 25.05.2020 00:00 България - Турция 334
25.05.2020 00:00 - 30.05.2020 00:00 България - Турция 150
30.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Турция 334
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Турция 334
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Турция 334
01.08.2020 00:00 - 07.08.2020 00:00 България - Турция 100
07.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Турция 334
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Турция 100
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Турция 216
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Турция 432
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Турция 432
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Турция 432
01.03.2021 00:00 - 08.03.2021 00:00 България - Турция 432
08.03.2021 00:00 - 13.03.2021 00:00 България - Турция 216
13.03.2021 00:00 - 15.03.2021 00:00 България - Турция 432
15.03.2021 00:00 - 20.03.2021 00:00 България - Турция 216
20.03.2021 00:00 - 22.03.2021 00:00 България - Турция 432
22.03.2021 00:00 - 29.03.2021 00:00 България - Турция 434
29.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Турция 432
01.04.2021 00:00 - 05.04.2021 00:00 България - Турция 432
05.04.2021 00:00 - 10.04.2021 00:00 България - Турция 200
10.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Турция 432
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Турция 432
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Турция 432
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Турция 432
01.08.2021 00:00 - 23.08.2021 00:00 България - Турция 432
23.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Турция 216
01.09.2021 00:00 - 11.09.2021 00:00 България - Турция 216
11.09.2021 00:00 - 13.09.2021 00:00 България - Турция 432
13.09.2021 00:00 - 20.09.2021 00:00 България - Турция 434
20.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 България - Турция 432
01.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 България - Турция 432
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 България - Турция 432
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 България - Турция 432
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 България - Турция 432
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 България - Турция 100
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 България - Турция 100
01.04.2022 00:00 - 11.04.2022 00:00 България - Турция 432
11.04.2022 00:00 - 16.04.2022 00:00 България - Турция 200
16.04.2022 00:00 - 18.04.2022 00:00 България - Турция 432
18.04.2022 00:00 - 23.04.2022 00:00 България - Турция 434
23.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 България - Турция 432
01.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 България - Турция 432
01.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 България - Турция 432
01.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 България - Турция 432
01.08.2022 00:00 - 29.08.2022 00:00 България - Турция 432
29.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 България - Турция 216
01.09.2022 00:00 - 17.09.2022 00:00 България - Турция 216
17.09.2022 00:00 - 18.09.2022 00:00 България - Турция 432
18.09.2022 00:00 - 23.09.2022 00:00 България - Турция 434
23.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 България - Турция 432
01.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 България - Турция 432
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 България - Турция 432
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 България - Турция 334
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 България - Турция 434
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 България - Турция 334
01.03.2023 00:00 - 13.03.2023 00:00 България - Турция 334
13.03.2023 00:00 - 18.03.2023 00:00 България - Турция 166
18.03.2023 00:00 - 20.03.2023 00:00 България - Турция 334
20.03.2023 00:00 - 29.03.2023 00:00 България - Турция 166
29.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 България - Турция 334
01.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 България - Турция 334
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 България - Турция 334
01.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 България - Турция 334
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 България - Турция 334
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 България - Турция 334
01.09.2023 00:00 - 04.09.2023 00:00 България - Турция 334
04.09.2023 00:00 - 25.09.2023 00:00 България - Турция 168
25.09.2023 00:00 - 28.09.2023 00:00 България - Турция 216
28.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 България - Турция 334
01.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 България - Турция 334
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 България - Турция 334
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 България - Турция 334
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 България - Турция 334
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 България - Турция 334
01.03.2024 00:00 - 11.03.2024 00:00 България - Турция 334
11.03.2024 00:00 - 16.03.2024 00:00 България - Турция 168
16.03.2024 00:00 - 17.03.2024 00:00 България - Турция 334
17.03.2024 00:00 - 23.03.2024 00:00 България - Турция 168
23.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 България - Турция 334
01.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 България - Турция 334
01.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 България - Турция 334
01.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 България - Турция 334
01.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 България - Турция 334
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Турция - България 100
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Турция - България 100
01.03.2019 00:00 - 04.03.2019 00:00 Турция - България 334
04.03.2019 00:00 - 09.03.2019 00:00 Турция - България 168
09.03.2019 00:00 - 11.03.2019 00:00 Турция - България 334
11.03.2019 00:00 - 16.03.2019 00:00 Турция - България 168
16.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Турция - България 334
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 Турция - България 268
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 Турция - България 150
12.04.2019 00:00 - 15.04.2019 00:00 Турция - България 268
15.04.2019 00:00 - 20.04.2019 00:00 Турция - България 150
20.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Турция - България 268
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Турция - България 266
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Турция - България 266
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Турция - България 100
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Турция - България 100
01.09.2019 00:00 - 02.09.2019 00:00 Турция - България 166
02.09.2019 00:00 - 07.09.2019 00:00 Турция - България 100
07.09.2019 00:00 - 09.09.2019 00:00 Турция - България 166
09.09.2019 00:00 - 16.09.2019 00:00 Турция - България 150
16.09.2019 00:00 - 21.09.2019 00:00 Турция - България 126
21.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 Турция - България 166
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Турция - България 126
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 Турция - България 234
07.10.2019 00:00 - 13.10.2019 00:00 Турция - България 150
13.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Турция - България 234
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Турция - България 200
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Турция - България 166
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Турция - България 234
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Турция - България 234
01.03.2020 00:00 - 02.03.2020 00:00 Турция - България 234
02.03.2020 00:00 - 07.03.2020 00:00 Турция - България 116
07.03.2020 00:00 - 09.03.2020 00:00 Турция - България 234
09.03.2020 00:00 - 14.03.2020 00:00 Турция - България 116
14.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Турция - България 234
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Турция - България 234
01.05.2020 00:00 - 25.05.2020 00:00 Турция - България 234
25.05.2020 00:00 - 30.05.2020 00:00 Турция - България 150
30.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Турция - България 234
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Турция - България 234
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Турция - България 234
01.08.2020 00:00 - 07.08.2020 00:00 Турция - България 100
07.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Турция - България 234
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Турция - България 100
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Турция - България 166
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Турция - България 234
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Турция - България 100
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Турция - България 100
01.03.2021 00:00 - 08.03.2021 00:00 Турция - България 200
08.03.2021 00:00 - 13.03.2021 00:00 Турция - България 100
13.03.2021 00:00 - 15.03.2021 00:00 Турция - България 200
15.03.2021 00:00 - 20.03.2021 00:00 Турция - България 100
20.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Турция - България 200
01.04.2021 00:00 - 20.04.2021 00:00 Турция - България 200
20.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Турция - България 100
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Турция - България 100
01.06.2021 00:00 - 16.06.2021 00:00 Турция - България 100
16.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Турция - България 200
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Турция - България 300
01.08.2021 00:00 - 23.08.2021 00:00 Турция - България 300
23.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Турция - България 150
01.09.2021 00:00 - 11.09.2021 00:00 Турция - България 150
11.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 Турция - България 300
01.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 Турция - България 234
01.11.2021 00:00 - 08.11.2021 00:00 Турция - България 234
08.11.2021 00:00 - 15.11.2021 00:00 Турция - България 200
15.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 Турция - България 234
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Турция - България 100
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 Турция - България 100
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 Турция - България 100
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 Турция - България 100
01.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 Турция - България 100
01.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 Турция - България 100
01.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 Турция - България 100
01.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 Турция - България 100
01.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 Турция - България 100
01.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 Турция - България 100
01.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 Турция - България 100
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 Турция - България 100
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Турция - България 100
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 Турция - България 100
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 Турция - България 100
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 Турция - България 100
01.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 Турция - България 100
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 Турция - България 100
01.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 Турция - България 100
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 Турция - България 100
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 Турция - България 100
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 Турция - България 100
01.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 Турция - България 100
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 Турция - България 100
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Турция - България 100
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 Турция - България 100
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 Турция - България 100
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 Турция - България 100
01.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 Турция - България 100
01.05.2024 00:00 - 01.06.2024 00:00 Турция - България 100
01.06.2024 00:00 - 15.06.2024 00:00 Турция - България 100
15.06.2024 00:00 - 24.06.2024 00:00 Турция - България 266
24.06.2024 00:00 - 01.07.2024 00:00 Турция - България 100
01.07.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00 Турция - България 100


Архив.