Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.10.2022 00:00 (CET) до 31.10.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.10.2022-31.10.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01102022-16865
Клирингова цена (€/MWh):0.03
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 50
GEN I DOO 11XIGET--------D 51
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 65
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.09.2022 00:00 (CET) до 30.09.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:17.09.2022-30.09.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01092022-16752
Клирингова цена (€/MWh):0.03
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 2
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 21
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.09.2022-30.09.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01092022-16751
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 27
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 3
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.08.2022 00:00 (CET) до 31.08.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.08.2022-28.08.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01082022-16630
Клирингова цена (€/MWh):0
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 2
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 65
Общо:107
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:1
Граница:България - Турция
Период:01.08.2022-31.08.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01082022-16629
Клирингова цена (€/MWh):0.01
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 17
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 39
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 2
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.07.2022 00:00 (CET) до 31.07.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.07.2022-31.07.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01072022-15493
Клирингова цена (€/MWh):0.27
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 15
GEN I DOO 11XIGET--------D 25
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 121
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.06.2022 00:00 (CET) до 30.06.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.06.2022-30.06.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01062022-15383
Клирингова цена (€/MWh):0.11
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 75
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 51
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.05.2022 00:00 (CET) до 31.05.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.05.2022-31.05.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01052022-15254
Клирингова цена (€/MWh):0.08
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
GEN I DOO 11XIGET--------D 45
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 35
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 3
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 78
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.04.2022 00:00 (CET) до 30.04.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.04.2022-30.04.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01042022-15133
Клирингова цена (€/MWh):0.08
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 6
GEN I DOO 11XIGET--------D 21
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 21
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 2
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.04.2022-10.04.2022
16.04.2022-30.04.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01042022-15132
Клирингова цена (€/MWh):0.04
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 32
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 44
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
Общо:116
Стойнот по ФПП:116
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2022 00:00 (CET) до 31.01.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2022-31.01.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01012022-14758
Клирингова цена (€/MWh):0.02
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
GEN I DOO 11XIGET--------D 58
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 53
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.12.2021 00:00 (CET) до 31.12.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.12.2021-31.12.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01122021-14645
Клирингова цена (€/MWh):0.06
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 36
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 100
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.11.2021 00:00 (CET) до 30.11.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.11.2021-07.11.2021
15.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01112021-14548
Клирингова цена (€/MWh):137
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
EN DANMARK 11XDISAM-------V 11
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 4
GEN I DOO 11XIGET--------D 2
Общо:17
Стойнот по ФПП:17
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:01.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01112021-14547
Клирингова цена (€/MWh):140.33
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
EN DANMARK 11XDISAM-------V 27
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 10
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 5
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01112021-14546
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 30
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 106
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.10.2021 00:00 (CET) до 31.10.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.10.2021-31.10.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01102021-14412
Клирингова цена (€/MWh):83.68
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
EN DANMARK 11XDISAM-------V 44
ENPRO_EU 32X001100100373M 5
Общо:67
Стойнот по ФПП:67
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.10.2021-31.10.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01102021-14413
Клирингова цена (€/MWh):0.02
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 28
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 65
GEN I DOO 11XIGET--------D 73
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.09.2021 00:00 (CET) до 30.09.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01092021-14289
Клирингова цена (€/MWh):47.31
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 2
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 1
GEN I DOO 11XIGET--------D 12
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 5
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 5
Общо:25
Стойнот по ФПП:25
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:11.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01092021-14288
Клирингова цена (€/MWh):46.82
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 59
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 1
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 15
Общо:75
Стойнот по ФПП:75
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01092021-14291
Клирингова цена (€/MWh):0.07
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 14
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 34
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:11.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01092021-14290
Клирингова цена (€/MWh):0.07
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 13
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 50
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 45
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.08.2021 00:00 (CET) до 31.08.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.08.2021-31.08.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01082021-14153
Клирингова цена (€/MWh):35.85
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
EN DANMARK 11XDISAM-------V 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 4
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 1
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 10
Общо:25
Стойнот по ФПП:25
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:01.08.2021-22.08.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01082021-14152
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 30
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 3
EN DANMARK 11XDISAM-------V 7
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 13
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
Общо:75
Стойнот по ФПП:75
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.08.2021-31.08.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01082021-14155
Клирингова цена (€/MWh):0.1
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
EN DANMARK 11XDISAM-------V 8
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 1
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 7
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 12
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.08.2021-22.08.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01082021-14154
Клирингова цена (€/MWh):0.12
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 34
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 30
EN DANMARK 11XDISAM-------V 19
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 25
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.07.2021 00:00 (CET) до 31.07.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.07.2021-31.07.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01072021-14063
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 3
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 19
EN DANMARK 11XDISAM-------V 8
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 8
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
ENPRO_EU 32X001100100373M 15
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 15
Общо:100
Стойнот по ФПП:100
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:
Референтен номер:TR-BG-M-01072021-14037
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
LE TRADING 24X-LE-TRADING-N 10
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 10
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 20
EN DANMARK 11XDISAM-------V 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 18
Общо:100
Стойнот по ФПП:100
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.07.2021-31.07.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01072021-14062
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 5
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 15
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 42
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 6
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 76
EN DANMARK 11XDISAM-------V 2
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:
Референтен номер:BG-TR-M-01072021-14036
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 19
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 76
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 47
EN DANMARK 11XDISAM-------V 4
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.06.2021 00:00 (CET) до 30.06.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:16.06.2021-30.06.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01062021-13913
Клирингова цена (€/MWh):28.82
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 24
GEN I DOO 11XIGET--------D 8
EN DANMARK 11XDISAM-------V 15
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 3
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.06.2021-30.06.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01062021-13914
Клирингова цена (€/MWh):0.16
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 5
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 50
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 29
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 58
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 24
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.05.2021 00:00 (CET) до 31.05.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.05.2021-31.05.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01052021-13782
Клирингова цена (€/MWh):0.11
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 7
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 72
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 27
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 60
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.04.2021 00:00 (CET) до 30.04.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.04.2021-19.04.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01042021-13660
Клирингова цена (€/MWh):12.59
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 15
GEN I DOO 11XIGET--------D 35
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.04.2021-30.04.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01042021-13659
Клирингова цена (€/MWh):0.37
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 16
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 20
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 5
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 9
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.04.2021-04.04.2021
10.04.2021-30.04.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01042021-13658
Клирингова цена (€/MWh):0.37
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 25
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 26
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 65
Общо:116
Стойнот по ФПП:116
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.03.2021 00:00 (CET) до 31.03.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.03.2021-07.03.2021
13.03.2021-14.03.2021
20.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01032021-13549
Клирингова цена (€/MWh):10.55
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 26
GEN I DOO 11XIGET--------D 14
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.03.2021-07.03.2021
13.03.2021-14.03.2021
20.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01032021-13548
Клирингова цена (€/MWh):0.25
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 9
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 9
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01032021-13547
Клирингова цена (€/MWh):0.24
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 22
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 36
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.02.2021 00:00 (CET) до 28.02.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.02.2021-28.02.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01022021-13414
Клирингова цена (€/MWh):0.08
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 24
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 47
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2021 00:00 (CET) до 31.01.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2021-31.01.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01012021-13285
Клирингова цена (€/MWh):0.1
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 42
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 4
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
GEN I DOO 11XIGET--------D 60
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0