Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.07.2024 00:00 (CET) до 31.07.2024 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.07.2024-31.07.2024
Референтен номер:BG-TR-M-01072024-19417
Клирингова цена (€/MWh):1.55
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 50
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 17
GEN I DOO 11XIGET--------D 5
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 45
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.06.2024 00:00 (CET) до 30.06.2024 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:15.06.2024-23.06.2024
Референтен номер:TR-BG-M-01062024-19304
Клирингова цена (€/MWh):9.87
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 8
ENPRO_EU 32X001100100373M 15
11XCEZ-CZ------1 11XCEZ-CZ------1 10
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 50
Общо:83
Стойнот по ФПП:83
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.06.2024-30.06.2024
Референтен номер:BG-TR-M-01062024-19303
Клирингова цена (€/MWh):2.31
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 33
GEN I DOO 11XIGET--------D 64
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.05.2024 00:00 (CET) до 31.05.2024 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.05.2024-31.05.2024
Референтен номер:BG-TR-M-01052024-19170
Клирингова цена (€/MWh):3.17
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DAK ENERGY 32X001100101716D 5
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 77
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 30
GEN I DOO 11XIGET--------D 5
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.04.2024 00:00 (CET) до 30.04.2024 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.04.2024-30.04.2024
Референтен номер:BG-TR-M-01042024-19057
Клирингова цена (€/MWh):1.7
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 20
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 44
GEN I DOO 11XIGET--------D 33
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.03.2024 00:00 (CET) до 31.03.2024 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.03.2024-10.03.2024
16.03.2024-16.03.2024
23.03.2024-31.03.2024
Референтен номер:BG-TR-M-01032024-18940
Клирингова цена (€/MWh):2.07
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 16
ENPRO_EU 32X001100100373M 5
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 24
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 38
Общо:83
Стойнот по ФПП:83
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.03.2024-31.03.2024
Референтен номер:BG-TR-M-01032024-18939
Клирингова цена (€/MWh):1.36
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 14
GEN I DOO 11XIGET--------D 3
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 17
Общо:34
Стойнот по ФПП:34
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.02.2024 00:00 (CET) до 29.02.2024 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.02.2024-29.02.2024
Референтен номер:BG-TR-M-01022024-18822
Клирингова цена (€/MWh):0.88
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 56
GEN I DOO 11XIGET--------D 21
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 10
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 30
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2024 00:00 (CET) до 31.01.2024 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2024-31.01.2024
Референтен номер:BG-TR-M-01012024-18681
Клирингова цена (€/MWh):1.9
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 35
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 25
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 45
GEN I DOO 11XIGET--------D 12
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.12.2023 00:00 (CET) до 31.12.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.12.2023-31.12.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01122023-18566
Клирингова цена (€/MWh):2.51
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 50
11XCEZ-CZ------1 11XCEZ-CZ------1 16
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 15
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 17
DAK ENERGY 32X001100101716D 5
ENPRO_EU 32X001100100373M 4
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 10
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.11.2023 00:00 (CET) до 30.11.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.11.2023-30.11.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01112023-18459
Клирингова цена (€/MWh):0.59
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 50
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 5
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 20
GEN I DOO 11XIGET--------D 37
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 5
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.10.2023 00:00 (CET) до 31.10.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.10.2023-31.10.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01102023-18317
Клирингова цена (€/MWh):1.9
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 5
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 47
GEN I DOO 11XIGET--------D 5
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 15
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 35
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.09.2023 00:00 (CET) до 30.09.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.09.2023-03.09.2023
28.09.2023-30.09.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01092023-18200
Клирингова цена (€/MWh):2.6
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 4
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 20
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 25
Общо:59
Стойнот по ФПП:59
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.09.2023-03.09.2023
25.09.2023-30.09.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01092023-18199
Клирингова цена (€/MWh):2.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 14
GEN I DOO 11XIGET--------D 1
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 5
11XCEZ-CZ------1 11XCEZ-CZ------1 4
Общо:24
Стойнот по ФПП:24
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.09.2023-30.09.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01092023-18198
Клирингова цена (€/MWh):3.5
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 20
GEN I DOO 11XIGET--------D 7
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 3
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 4
Общо:34
Стойнот по ФПП:34
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.08.2023 00:00 (CET) до 31.08.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.08.2023-31.08.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01082023-18065
Клирингова цена (€/MWh):2.35
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 11
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 29
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 20
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 50
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 7
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.07.2023 00:00 (CET) до 31.07.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.07.2023-31.07.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01072023-17948
Клирингова цена (€/MWh):2.27
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
11XCEZ-CZ------1 11XCEZ-CZ------1 12
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 19
EN DANMARK 11XDISAM-------V 2
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 34
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 20
ENPRO_EU 32X001100100373M 5
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 15
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.06.2023 00:00 (CET) до 30.06.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.06.2023-30.06.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01062023-17831
Клирингова цена (€/MWh):2.14
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 17
GEN I DOO 11XIGET--------D 11
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 34
EN DANMARK 11XDISAM-------V 10
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 45
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.05.2023 00:00 (CET) до 31.05.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.05.2023-31.05.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01052023-17698
Клирингова цена (€/MWh):2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 38
GEN I DOO 11XIGET--------D 11
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 25
EN DANMARK 11XDISAM-------V 8
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 35
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.04.2023 00:00 (CET) до 30.04.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.04.2023-30.04.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01042023-17582
Клирингова цена (€/MWh):2.57
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 38
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 45
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 21
GEN I DOO 11XIGET--------D 8
ENPRO_EU 32X001100100373M 5
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.03.2023 00:00 (CET) до 31.03.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.03.2023-12.03.2023
18.03.2023-19.03.2023
29.03.2023-31.03.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01032023-17469
Клирингова цена (€/MWh):3.67
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 29
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 10
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 24
GEN I DOO 11XIGET--------D 21
Общо:84
Стойнот по ФПП:84
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.03.2023-31.03.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01032023-17468
Клирингова цена (€/MWh):4.3
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 9
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 1
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
GEN I DOO 11XIGET--------D 3
Общо:33
Стойнот по ФПП:33
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.02.2023 00:00 (CET) до 28.02.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.02.2023-28.02.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01022023-17347
Клирингова цена (€/MWh):6.87
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 67
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 40
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2023 00:00 (CET) до 31.01.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2023-31.01.2023
Референтен номер:BG-TR-M-01012023-17216
Клирингова цена (€/MWh):0.7
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 79
GEN I DOO 11XIGET--------D 15
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 73
Общо:167
Стойнот по ФПП:167
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.12.2022 00:00 (CET) до 31.12.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.12.2022-31.12.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01122022-17093
Клирингова цена (€/MWh):2.5
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 29
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 17
ENPRO_EU 32X001100100373M 9
GEN I DOO 11XIGET--------D 15
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 30
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 17
Общо:117
Стойнот по ФПП:117
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.11.2022 00:00 (CET) до 30.11.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.11.2022-30.11.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01112022-16992
Клирингова цена (€/MWh):1.5
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 30
GEN I DOO 11XIGET--------D 26
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 60
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 50
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.10.2022 00:00 (CET) до 31.10.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.10.2022-31.10.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01102022-16865
Клирингова цена (€/MWh):0.03
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 51
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 50
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 65
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.09.2022 00:00 (CET) до 30.09.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:17.09.2022-30.09.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01092022-16752
Клирингова цена (€/MWh):0.03
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 21
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 2
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.09.2022-30.09.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01092022-16751
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 3
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 27
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.08.2022 00:00 (CET) до 31.08.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.08.2022-28.08.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01082022-16630
Клирингова цена (€/MWh):0
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 2
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 65
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
Общо:107
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:1
Граница:България - Турция
Период:01.08.2022-31.08.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01082022-16629
Клирингова цена (€/MWh):0.01
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 2
GEN I DOO 11XIGET--------D 17
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 39
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.07.2022 00:00 (CET) до 31.07.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.07.2022-31.07.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01072022-15493
Клирингова цена (€/MWh):0.27
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 121
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 15
GEN I DOO 11XIGET--------D 25
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.06.2022 00:00 (CET) до 30.06.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.06.2022-30.06.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01062022-15383
Клирингова цена (€/MWh):0.11
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 75
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 51
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.05.2022 00:00 (CET) до 31.05.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.05.2022-31.05.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01052022-15254
Клирингова цена (€/MWh):0.08
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 35
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 78
GEN I DOO 11XIGET--------D 45
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 3
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.04.2022 00:00 (CET) до 30.04.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.04.2022-30.04.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01042022-15133
Клирингова цена (€/MWh):0.08
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 21
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 6
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 2
GEN I DOO 11XIGET--------D 21
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.04.2022-10.04.2022
16.04.2022-30.04.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01042022-15132
Клирингова цена (€/MWh):0.04
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 44
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 32
Общо:116
Стойнот по ФПП:116
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2022 00:00 (CET) до 31.01.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2022-31.01.2022
Референтен номер:BG-TR-M-01012022-14758
Клирингова цена (€/MWh):0.02
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 53
GEN I DOO 11XIGET--------D 58
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.12.2021 00:00 (CET) до 31.12.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.12.2021-31.12.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01122021-14645
Клирингова цена (€/MWh):0.06
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 100
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 36
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.11.2021 00:00 (CET) до 30.11.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.11.2021-07.11.2021
15.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01112021-14548
Клирингова цена (€/MWh):137
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 2
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 4
EN DANMARK 11XDISAM-------V 11
Общо:17
Стойнот по ФПП:17
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:01.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01112021-14547
Клирингова цена (€/MWh):140.33
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
EN DANMARK 11XDISAM-------V 27
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 5
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.11.2021-30.11.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01112021-14546
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 30
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 106
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.10.2021 00:00 (CET) до 31.10.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.10.2021-31.10.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01102021-14412
Клирингова цена (€/MWh):83.68
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 10
ENPRO_EU 32X001100100373M 5
EN DANMARK 11XDISAM-------V 44
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
Общо:67
Стойнот по ФПП:67
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.10.2021-31.10.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01102021-14413
Клирингова цена (€/MWh):0.02
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 65
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 28
GEN I DOO 11XIGET--------D 73
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.09.2021 00:00 (CET) до 30.09.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01092021-14289
Клирингова цена (€/MWh):47.31
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 1
GEN I DOO 11XIGET--------D 12
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 5
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 2
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 5
Общо:25
Стойнот по ФПП:25
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:11.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01092021-14288
Клирингова цена (€/MWh):46.82
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 1
GEN I DOO 11XIGET--------D 59
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 15
Общо:75
Стойнот по ФПП:75
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01092021-14291
Клирингова цена (€/MWh):0.07
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 34
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 14
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:11.09.2021-30.09.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01092021-14290
Клирингова цена (€/MWh):0.07
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 13
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 45
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 50
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.08.2021 00:00 (CET) до 31.08.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.08.2021-31.08.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01082021-14153
Клирингова цена (€/MWh):35.85
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 1
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 4
EN DANMARK 11XDISAM-------V 10
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 10
Общо:25
Стойнот по ФПП:25
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:01.08.2021-22.08.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01082021-14152
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 3
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 13
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
EN DANMARK 11XDISAM-------V 7
Общо:75
Стойнот по ФПП:75
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.08.2021-31.08.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01082021-14155
Клирингова цена (€/MWh):0.1
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
EN DANMARK 11XDISAM-------V 8
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 12
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 1
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 7
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.08.2021-22.08.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01082021-14154
Клирингова цена (€/MWh):0.12
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 34
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 25
EN DANMARK 11XDISAM-------V 19
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.07.2021 00:00 (CET) до 31.07.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.07.2021-31.07.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01072021-14063
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 15
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
ENPRO_EU 32X001100100373M 15
EN DANMARK 11XDISAM-------V 8
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 8
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 19
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 3
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
Общо:100
Стойнот по ФПП:100
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:Турция - България
Период:
Референтен номер:TR-BG-M-01072021-14037
Клирингова цена (€/MWh):35.2
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 20
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 18
LE TRADING 24X-LE-TRADING-N 10
EN DANMARK 11XDISAM-------V 10
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 10
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 20
GEN I DOO 11XIGET--------D 10
Общо:100
Стойнот по ФПП:100
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.07.2021-31.07.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01072021-14062
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 76
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 15
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 6
EN DANMARK 11XDISAM-------V 2
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 42
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 5
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:
Референтен номер:BG-TR-M-01072021-14036
Клирингова цена (€/MWh):0.05
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 19
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 76
EN DANMARK 11XDISAM-------V 4
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 47
GEN I DOO 11XIGET--------D 20
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.06.2021 00:00 (CET) до 30.06.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:16.06.2021-30.06.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01062021-13913
Клирингова цена (€/MWh):28.82
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
EN DANMARK 11XDISAM-------V 15
GEN I DOO 11XIGET--------D 8
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 3
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 24
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.06.2021-30.06.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01062021-13914
Клирингова цена (€/MWh):0.16
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 29
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 58
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 24
GEN I DOO 11XIGET--------D 5
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 50
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.05.2021 00:00 (CET) до 31.05.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.05.2021-31.05.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01052021-13782
Клирингова цена (€/MWh):0.11
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 72
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 60
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 27
GEN I DOO 11XIGET--------D 7
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.04.2021 00:00 (CET) до 30.04.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.04.2021-19.04.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01042021-13660
Клирингова цена (€/MWh):12.59
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 35
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 15
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.04.2021-30.04.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01042021-13659
Клирингова цена (€/MWh):0.37
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 20
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 5
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 9
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 16
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.04.2021-04.04.2021
10.04.2021-30.04.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01042021-13658
Клирингова цена (€/MWh):0.37
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 25
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 65
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 26
Общо:116
Стойнот по ФПП:116
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.03.2021 00:00 (CET) до 31.03.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.03.2021-07.03.2021
13.03.2021-14.03.2021
20.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:TR-BG-M-01032021-13549
Клирингова цена (€/MWh):10.55
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 26
GEN I DOO 11XIGET--------D 14
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 10
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.03.2021-07.03.2021
13.03.2021-14.03.2021
20.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01032021-13548
Клирингова цена (€/MWh):0.25
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 9
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 9
GEN I DOO 11XIGET--------D 30
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
Общо:108
Стойнот по ФПП:108
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0
Граница:България - Турция
Период:01.03.2021-31.03.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01032021-13547
Клирингова цена (€/MWh):0.24
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 22
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 36
Общо:58
Стойнот по ФПП:58
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.02.2021 00:00 (CET) до 28.02.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.02.2021-28.02.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01022021-13414
Клирингова цена (€/MWh):0.08
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
GEN I DOO 11XIGET--------D 40
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 47
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 24
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2021 00:00 (CET) до 31.01.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2021-31.01.2021
Референтен номер:BG-TR-M-01012021-13285
Клирингова цена (€/MWh):0.1
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
GEN I DOO 11XIGET--------D 60
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 42
ESUPPLY 32XESUPPLY-BGSFK 5
AYEN ENERGIJA 23X--140706-AE-8 4
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 55
Общо:166
Стойнот по ФПП:166
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0