Документи

 1. График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администриране на пазара за пазарен сегмент ден напред (обновен на 5.8.2021)

 2. График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администирране на пазара за пазарен сегмент в рамките на деня

 10.  Декларация от координатор, който поема отговорност за балансиране Важи до 31.12.2021г.

 11.  Декларация от координатор, който прехвърля отговорност за балансиране Важи до 31.12.2021г.

 13.  Декларация от търговец за присъединяване към балансираща група Важи до 31.12.2021г.
 
 30.  Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в рамките на деня  , актуализирана на 15.06.2021

 36.  Инструкция за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в системата MMS пазарен сегмент ден напред, актуализирана на 15.11.2021