Съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение
12.11.2019 г.

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на ВЛ 110 kV Дропла от п/ст Генерал Тошево до п/ст Шабла.

Информация за инвестиционното предложение