Съобщения

ОБЯВА инвестиционно предложение за: „CARMEN/КАРМЕН: Интелигентни мрежи, увеличаващи ВЕИ и взаимосвързаността в района на Югоизточна Европа“
08.07.2024 г.

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„CARMEN/КАРМЕН: Интелигентни мрежи, увеличаващи ВЕИ и взаимосвързаността в района на Югоизточна Европа“