Новини

Стартиране в реална работа на втората вълна за присъединяване към единното пазарно обединение в рамките на деня, посредством платформата XBID
08.11.2019 г.

България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения се присъединяват към държавите, които вече участват в единното свързване на пазарите в рамките на деня – SIDC (доскоро известно като XBID).

19 ноември 2019 година е целевата дата за присъединяване на втората вълна от седем държави към единното свързване на пазарите в рамките на деня, чрез стартирането на двата проекта за локално изпълнение (LIP 15 и LIP 16).

Приключват дейностите по подготовка на стартирането, а първите доставки се планират за 20 ноември 2019 година.

Страните от първата вълна на присъединяване към SIDC, които вече участват в обединението, са Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Швеция и Испания.

В края на 2020 г. се очаква третата вълна за присъединяване към пазарното обединение в рамките на деня.

Интегрираният пазар „в рамките на деня“ ще увеличи цялостния резултат от търговията в този сегмент, чрез насърчаване на ефективната конкуренция, увеличаване на ликвидността и по-ефективно използване на ресурсите за производство в Европа. Интересът към търговията на пазарите „в рамките на деня“ ще се увеличава с нарастването на количеството непостоянно производство от възобновяеми източници. Търговията близо до времето на доставка, която се предлага от времевия сегмент „в рамките на деня“, е от полза както за участниците на пазара, така и за енергийните системи.

Общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня е ключов компонент за осъществяването на единен вътрешен електроенергиен пазар в съответствие с европейския целеви модел.

Повече подробности за платформата може да научите от прессъобщението.