Новини

Българският електроенергиен пазар се обедини с Единния европейски пазар „в рамките на деня“
20.11.2019 г.

БНЕБ регистрира повече от два пъти увеличение на сделките в този сегмент в сравнение с реализираните обеми преди присъединяването на българския електроенергиен пазар към обединението SIDC

Изпълнителните директори на ЕСО и БНЕБ Ангелин Цачев и Константин Константинов подписаха споразумение, уреждащо ангажиментите на двете дружества, произтичащи от присъединяването на българския електроенергиен пазар към единното европейско свързване на пазара "в рамките на деня". На церемонията по подписването присъства председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.


Пазарът за търговия с електрическа енергия „в рамките на деня“, опериран от БНЕБ, се присъединява към пазарното обединение, чрез българо-румънската граница. Със споразумението ЕСО и БНЕБ се съгласяват да си сътрудничат за провеждането на имплицитни търгове за трансгранично разпределяне на преносна способност и енергия. ЕСО се ангажира да съгласува междусистемните обмени за всеки период на доставка със съседните оператори на преносни системи, част от пазарното обединение в рамките на деня. 20 ноември 2019 е денят на първите доставки на електроенергията в рамките на пазарното обединение. Осигурен е и междусистемен капацитет за пренос, което позволява търговия с всички останали пазарни зони, част от Единния европейски пазар „в рамките на деня“. Присъединяването на втората вълна от седем държави към единното свързване на пазарите в рамките на деня, чрез стартирането на двата проекта за локално изпълнение (LIP 15 и LIP 16), разширява обхвата на непрекъсната търговия на електроенергия с пазарните зони на България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те станаха част от държавите, които вече участват в единното свързване на пазарите в рамките на деня – SIDC (доскоро известно като XBID).


Страните от първата вълна на присъединяване към SIDC са Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Швеция и Испания.

В края на 2020 г. се очаква третата вълна за присъединяване към пазарното обединение в рамките на деня.

Интегрираният пазар „в рамките на деня“ ще увеличи цялостния резултат от търговията в този сегмент, чрез насърчаване на ефективната конкуренция, увеличаване на ликвидността и по-ефективно използване на ресурсите за производство в Европа в условията на растящ дял на непостоянното производство. Търговията близо до времето на доставка, която се предлага от времевия сегмент „в рамките на деня“, е от полза както за участниците на пазара, така и за управлението на енергийните системи.

Завършването на общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня в съответствие с европейския целеви модел е ключов компонент за успешното реализиране на предстоящия преход към нов пазарен модел.

През втората половина на 2020 година се подготвя присъединяването на България и към обединения европейски електроенергиен пазар „ден напред“.