Новини

Единното пазарно обединение в рамките на деня отчита рекордни количества на търгуваната електроенергия след втората вълна на пазарна интеграция през ноември 2019 година, чрез която България стана част от европейския пазар в рамките на деня
02.04.2020 г.

Европейското пазарно обединение в рамките на деня отчита значително увеличение на търгуваните количества електроенергия след старта на втората вълна за пазарна интеграция. Търгуваните количества, които отчитат Номинираните оператори на пазара на електроенергия на новоприсъединените седем държави, между които е и България, достигат до над десет пъти.  

Присъединяването на българската пазарна зона към пазарния сегмент в рамките на деня чрез българо-румънската граница е довело до над два пъти увеличение на търгуваните месечни количества електроенергия през периода декември 2019 - февруари 2020 година, сравнено с декември 2018 - февруари 2019 година, сочат данните на БНЕБ.

За началото на 2021 година е планиран реалният старт на третата вълна на присъединяване, което ще разшири непрекъсната трансгранична търговия на електроенергия в рамките на деня с границите на Италия и Гърция, като България ще е част от проекта посредством българо-гръцката граница.

ЛИНК КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО