Новини

Новият бройна списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО разгръща темата за енергийната независимост и пътища за нейното постигане
10.05.2022 г.

Новият брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ поставя темата за енергийната независимост и средствата за нейното постигане в настоящите геополитически условия. Макар и редакционно финализиран преди 26 април, когато България и Полша бяха уведомени от „Газпром експорт“ за спиране на доставките на руския природен газ, броят успя да отрази събитията, последвали след безпрецедентната стъпка на руския газов доставчик. Събитията от 26 април не са неочаквани и страните от Европейския съюз започнаха да се подготвят за подобни сценарии още с началото на военния конфликт в Украйна, когато темата за диверсификация на енергийните източници за България и Европа рязко придоби спешен порядък. Българското правителство започна да обсъжда възможните алтернативи на руското синьо гориво успоредно с активизиране завършването на междусистемната връзка Гърция-България, към която са насочени надеждите за алтернативни доставки на природен газ от Азербайджан и Кавказкия регион. Решение за диверсификация на доставките предлага и участието на страната ни като акционер в изграждането на терминала за втечнен природен газ край Александруполис. Какви са решенията за страната ни и какви са плановете на властта за предотвратяване на възможните кризи – отговорите в интервюто с министъра на енергетиката Александър Николов, проведено пред датата на едностранното пректаряване на руските газови доставки.

Остава горещ и въпросът за растящия тренд на цени на енергоносителите, провокиран от множество фактори, между които вече и войната в Украйна. Финансовата подкрепа на правителството за потребителите, които закупуват електроенергията от борсовия пазар, продължи и през месеците март и април. След Великден стана ясно, че подкрепата ще продължи и през месец май. Мораториумът, наложен от Народното събрание върху цените на електроенергията за битовите потребители на регулирания пазар, приключи с края на месец март, но от КЕВР увериха, че до 1 юли цените няма да бъдат променяни. Какви са прогнозите за новия регулаторен период, както и за ролята на потребителите в процеса на декарбонизация и децентрализация на българската енергетика – в разговора с председателя на КЕВР Станислав Тодоров.

Броят представя и визията на експертите от Българския енергиен и минен форум, залегнала в пакет от мерки, за намаляване на зависимостта от руски природен газ и петрол и на дела им в националния енергиен баланс.

Очерталата се геополитическа ситуация и непоколебимият път към нискоемисионна енергетика категорично доказват необходимостта от развитие на ядрената енергетика за гарантиране на енергийното потребление на България. Аргументите в полза на атомната енергия са в позицията на Булатом за необходимостта от устойчиво развитие на българската ядрена енергетика и в статията на д-р Младен Митев – председател на Българското ядрено дружество.