Новини

Ден на отворените врати за учениците от столичната професионална гимназия по механоелектротехника „Н.Й.Вапцаров“ организира ЕСО в подстанция „София-запад“ 400/110 kV
12.05.2022 г.

Електроенергийният системен оператор проведе ден на отворените врати в подстанция „София-запад“ 400/110 kV за учениците от 10-ти клас от столичната Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“. Инициативата е част от дуалното обучение по програмата на ЕСО „Училище за енергетици – място, където да бъдеш“. Един от ключовите компоненти на програмата е възможността учениците от 11-ти и 12-ти клас в професионалните училища на страната да придобият практически знания в структурите на електропреносния оператор на България.

Посещението на десетокласниците от столичната професионална гимназия по механоелектротехника в подстанция „София-запад“ 400/110 kV на ЕСО провокира техния интерес и групата средношколци недвусмислено заявиха желание следващата учебна година да се включат в програмата за дуално обучение. Учениците се запознаха с работата в командната зала на подстанцията и наблюдаваха в реално време управлението на електропреносната мрежа на територията на експлоатационния район.

При стриктно спазване на правилата за безопасност средношколците имаха възможност да разгледат откритатата и закритата разпределителни уредби на подстанцията и да проследят демонстрация за правилната употреба на личните предпазни средства, използвани при ремонтни дейности.  

Посещението на възпитаниците на столичната професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ в подстанция „София-запад“ 400/110 kV е втората инициатива на ЕСО в рамките на програмата на дружеството за дуално обучение на средношколците. Нейната цел е популяризиране на професията енергетик сред  подрастващите и подкрепа на професионалното образование в страната. Програмата стартира с посещение в подстанция 400 kV “Пловдив“ на ученици от 12 клас на Професионалната гимназия по електротехника и електроника в града.

Програмата за дуално обучение на ЕСО е насочена към учениците от 11-ти и 12-ти клас на професионалните гимназии в страната и предоставя възможност за достъп до най-добрите практики в енергетиката, менторство от доказали се професионалисти, възнаграждение и възможност за подкрепа от стипендиантската програма на дружеството, както и перспектива за кариерно развитие в структурите на електропреносния оператор на България.

За повече информация посетете сайта на ЕСО/Училище за енергетици/