Училище за енергетициМястото, където да бъдешНие сме твърдо убедени, че за успешното бъдеще на нашата компания се нуждаем от добре квалифицирани хора с творчески идеи и инициатива, за да можем заедно да гарантираме сигурността на електроенергийната система на България.

В Училище за енергетици ние ще ви помогнем да придобиете необходимите знания и умения, които ще отворят вашите хоризонти и ще окажат влияние при избора ви на професия и бъдеща реализация“Училище за енергетици“ или как ЕСО подкрепя младите талантиДуално обучение

Информация

Стажантска програма

Стажантска програма на ЕСО

Стипендиантска програма

Стипендиантска програма на ЕСО