Училище за енергетици

Мястото, където да бъдеш

Ние сме твърдо убедени, че за успешното бъдеще на нашата компания се нуждаем от добре квалифицирани хора с творчески идеи и инициатива, за да можем заедно да гарантираме сигурността на електроенергийната система на България.

В Училище за енергетици ние ще ви помогнем да придобиете необходимите знания и умения, които ще отворят вашите хоризонти и ще окажат влияние при избора ви на професия и бъдеща реализация

Дуално обучение

Информация

Стажантска програма

Стажантска програма на ЕСО

Стипендиантска програма

Стипендиантска програма на ЕСО