Новини

24 студенти от 9 университета в страната и чужбина успешно се включиха във второто издание на лятната стажантска програма на ЕСО
30.09.2022 г.

Успешно приключи второто издание на лятната стажантска програма на Електроенергийния системен оператор, насочена към студентите от висшите учебни заведения в страната и чужбина с професионални амбиции за реализация в сектор енергетика. Общо 50 студента от различни специалности в българските университети и от висши учебни заведения в Германия и Холандия придобиха практически знания и умения в структурите на ЕСО през двете издания на програмата през 2021 и 2022 година. 8 от тях избраха да станат част от екипа на Електроенергийния системен оператор и вече прилагат своите знания в дружеството, а 3-ма продължиха да бъдат подкрепяни от компанията като част от стипендиантската програма. През стипендиантската програма на Електроенергийния системен оператор до момента са преминали 31 студенти, а 23-ма вече са ангажирани с трудови договори да прилагат експертизата си в структурите на дружеството.

Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев приветства стажантите с успешното приключване на практическото им обучение и подчерта огромното необходимост от млади специалисти, които да продължат да развиват с труда си електроенергийния сектор в отговор на съвременните цели за постигане на въглероден неутралитет и чиста енергия за всички потребители.

Стажантите споделиха задоволството си от придобитите практически знания по време на работата си в ЕСО през летните месеци на 2022 година и признателността си за подкрепата и професионалните насоки, получени от техните ментори.

Стажантите на ЕСО направиха колажи с мотивиращи послания защо електропреносният оператор на България заслужава да бъде избран от студентите за трупане на знания в реална работна среда.

Стажантската и стипендиантската програма на Електроенергийния системен оператор са част от амбициозната програма на дружеството „Училище за енергетици“, която цели да допринесе за създаването на квалифицирани кадри за електроенергийния сектор като започне работа с тях още от средните училища. В рамките на програмата за дуално обучение на възпитаниците на професионалните средни училища е осъществено сътрудничество с над 15 училища в цялата страна и повече от 80 ученика. От началото на учебната година успешно  стартира дуалното обучение в професионалните училища и гимназии в столицата, в Софийска област, в градовете Горна Оряховица и Бургас.

Програмата на ЕСО „Училище за енергетици“ има за цел да привлече интереса на младите хора към професията на енергетика. Електроенергийният системен оператор се стреми да подкрепим професионалното образование, за да останат младите хора в България.