Новини

Студенти от Техническия университет в София посетиха подстанция „Столник“ 400 kV на ЕСО - най-голямата на Балканския полуостров
16.11.2022 г.

В рамките на програмата на ЕСО „Училище за енергетици“ студенти от катедра „Електроенергетика“ на Електротехническия факултет на ТУ-София посетиха подстанция „Столник“ 400/220/110 kV. Подстанцията на Електроенергийния системен оператор в община Елин Пелин на територията на мрежови експлоатационен район София-област е най-голямата на Балканския полуостров.

18 студенти четвърти курс, обучаващи се в специалност „Централи и подстанции“, се запознаха с откритата разпределителна уредба 400 kV, както и с командната зала на подстанцията.

Целта на посещението е да бъде провокиран интересът на студентите към бъдеща реализация в структурите на Електроенергийния системен оператор, както и с възможностите за придобиване на практически опит в рамките на стажантската и стипендиантската програми на дружеството.

За повече информация посетете сайта на ЕСО/Училище за енергетици/