Новини

5 години списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО
02.07.2024 г.

Избрани статии от 5-годишния живот на изданието на ЕСО събира на страниците си юбилейният брой на списанието „Енергетика-Електроенергийни ракурси“. През отминалите 5 години темите от енергийния сектор бяха доминирани от акцентите за прехода към въглеродна неутралност на европейската икономика. Естествено актуалните въпроси от енергийния сектор срещнаха експертните и аналитични гледни точки на специалистите на страниците на изданието на Електроенергийния системен оператор. Прицелено в обективното поднасяне на информацията, списанието „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ целенасочено търсеше и достъпното говорено по темите, въпреки специфичната материя и терминология. Стремежът беше постигнат, съдейки по читателския интерес и широката популярност, която натрупа изданието на ЕСО през 5-те години на новия си живот. Стъпило на традиции, които датират от 1945 година, днес списанието търси и намира новите посоки на своето развитие, вече като специализирана медия, която да коментира настоящите реалности и да провокира любопитството на аудиторията към съвременното развитие на енергийния сектор.
Актуалните теми за развитието на ядрената енергетика, за трансформацията на въглищните региони и социалната подкрепа на заетите в тази индустрия хора, либерализацията на пазара на електроенергия и излизането на битовите потребители на свободния пазар бяха само част от дискусионните въпроси, получили нееднозначни предложения за тяхното решаване в съдържанието на списанието на ЕСО – „Енергетика-Електроенергийни ракурси“. Настоящият юбилеен брой селектира няколко статии от 5-годишния живот на изданието на ЕСО – „Енергетика-Електроенергийни ракурси“, за да припомни мненията на специалистите за бъдещото развитие на ядрената енергетика у нас, на водородните технологии, на електрическите превозни средства, на хидротехническите комплекси, както и за ролята на академичната мисъл за внедряването на иновативните технологии и за изграждането на специалисти от ново поколение. Броят представя и избрани моменти от разговорите с всички участници в рубриката „Експертният капитал на ЕСО“, в които служителите на независимия електропреносен оператор на България разказват защо са избрали компанията за професионална реализация. В началото изданието намира място и за дългогодишните служители от сектора, които всяка година през юни получават заслужено признание по повод Деня на енергетика.