Кариери

Стани част от екипа на Електроенергиен системен оператор.
Ние в Електроенергиен системен оператор създаваме среда, в която всеки служител да се чувства приет, уважаван и удовлетворен от приложения опит. Близо 4000 служители на територията на цялата страна ежедневно допринасят за постигане успехите на ЕСО
Дружеството обединява служители с професионална компетентност в различни области с умения за работа в условията на динамична среда. Чрез своята социална политика дружеството полага грижи за здравето на служителите си и техните семейства, дава възможност за постигане на спокойствие и баланс между личния и професионален живот
Изграждаме силни екипи със стремеж към високи резултати и устойчив успех. Поставяйки нашите служители на първо място, създадохме общност, в която съвместно градим конкурентноспособно дружество, допринасящо добавена стойност за нашите клиенти, партньори и обществото.

Свободни работни позиции

Ако искате да бъдете част от нашия екип, ако сте амбициозни и се стремите към успех, информирайте се за нашите предложения за работа.

Училище за енергетици

ЕСО подкрепя образованието на млади специалисти със стремеж за развитие и реализация в областта на електроенергетиката - стажанти, стипендианти и ученици