Тръжни правила

Тръжни правила 2024

България-Гърция

Хармонизирани правила за разпределение на дългосрочни преносни способности (Тръжна кантора-JAO)

Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределение на дългосрочни преносни способности

Съобщение за известяване на насрещна страна за междусистемен обмен с Гърция

България-Румъния

Хармонизирани правила за разпределение на дългосрочни преносни способности (Тръжна кантора-JAO)

Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределение на дългосрочни преносни способности

България-Сърбия

Хармонизирани правила за разпределение на дългосрочни преносни способности (Тръжна кантора-JAO)

Специфичен Анекс за граница на тръжна зона България-Сърбия

Правила за разпределение на дневни преносни способности на българо-сръбска граница (Тръжна кантора-JAO)

Правила за разпределение на преносни способности в рамките на деня на българо-сръбска граница (Тръжна кантора-EMS)

България-Македония

Общи тръжни правила с MEPSO за годишния и месечните търгове (Тръжна кантора-MEPSO)

Общи тръжни правила с MEPSO за провеждане на дневни търгове (Тръжна кантора-ЕСО)

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Заявление за съгласие

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Данни за контакт

България-Турция

Тръжни правила България-Турция (Тръжна кантора-ЕСО)

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Заявление за регистрация

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Данни за връзка с ползвател